Търси

КРЪГ - дискусия с Асоциация Онгъл. Здравичките на село Югово

Начало
19.04.2016 г. от: 18:30 ч.
Край
19.04.2016 г. от: 20:00 ч.
Организатор:Фабрика за Идеи
Имейл:info@ideasfactorybg.org
КРЪГът е вълшебна и закриляща форма.

На 19 април в 18.30 ч в синята къща на Ideas Factory Association / Фабрика за Идеи ще кръгообразуваме около темата за "здравичките" на с. Югово (част от Резиденция Баба) - свещени персонажи от фолклорно-християнския пантеон на селото, които имат силата да лекуват и разболяват, да възнаграждават и да наказват.

Отново доц. д-р Константин Рангочев и дфн Росен Малчев от Асоциация Онгъл ще ни водят през личните си впечатления и теренните проучвания, които са правили на мястото. 

При хубаво време може да се преместим в градината;)

* * * 
Официално, дискусията е част от Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” - дейност на Асоциация Онгъл. Основан е през 1988 във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” и цели поддържане на академичните традиции за общуване между млади хора от университетски и неформални общности в България и чужбина. 

Заповядайте! Единствено ви молим да заявите присъствие предварително на info@ideasfactorybg.org, защото фабричният ни дом е с ограничени размери;) Доскоро!

град София, ул. Проф.Никола Михайлов 12, Фабрика за идеи

 

Спонсори на Портал 12