Търси

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика без растеж?

Начало
09.03.2016 г. от: 18:30 ч.
Край
09.03.2016 г. от: 20:00 ч.
Организатор:Червената къща

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика без растеж degrowth?

Дебат Европейска мрежа на центровете за дебат „Време да говорим“ (Time to Talk) представя:

Темата за постигане на устойчивост и просперитет чрез икономическо смаляване занимава умовете на граждански и екологични активисти от десетилетия. Дали икономиката без растеж и без фокусиране в печалбата е реална алтернатива на либералния пазар? Доколко идеята за отрицателен растеж няма да препъне преразпределението и съответно парадоксално да унищожи идеята за солидарността? Солидарност и споделяне отвъд консумеризма?! Проблем или решение е концепцията за минимален базов доход и икономика без растеж?

С участието на Филка Секулова (доктор по екологична икономика от Автономния университет на Барселона), Боян Рашев (консултант по устойчиво развитие на бизнеса, съ-основател на denkstatt.bg) и Ваня Григорова (председател на „Солидарна България“).
Модератор: Стефан Кръстев
На български език.
Вход свободен

Червената къща
град София, ул. Любен Каравелов № 15

 

Спонсори на Портал 12