Търси

Холистична Енергийна Психология

Начало
01.12.2016 г. от: 09:00 ч.
Край
04.12.2016 г. от: 18:00 ч.
Организатор:Институт за Интегрално Развитие
Имейл:integral.institutebg@gmail.com
Холистична Енергийна Психология
персонализирана сертификационна тренинг програма за фасилитатори


 
Обучението се състои от 5 тренинг модула с обща продължителност от 16 дни.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат удостоверяващ сертификацията им като фасилитатори по Holistic Energy Psychology.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство. Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули. 

Информация за условията за включване можете да получите на integral.institutebg@gmail.com

=================================================
Водещ: Д-р Маша Алекс 

Д-р Маша Алекс е клиничен психолог. След като завършва университетското си образование първо в Германия, а след това във Франция и в САЩ, през последните 30 години тя непрекъснато надгражда и усъвършенства своите професионални умения и теоретичната си подготовка, като се обучава в огромен брой школи, методи и техники, в това число EMDR, TFT, EFT, NLP, Шиацу, Фелденкрайс, Ериксонова хипноза, Арт терапия, Бахова терапия, Квантова терапия, управление на стреса, чакра терапия, Ребъртинг и др. В резултат на натрупаната огромна база от знания и опит, преди около 15 години тя разработва и създава нова школа наречена Холистична Енергийна Психология – ХЕП, в която обединява и комбинира натрупаният масив от знания и опит от всички школи и методи, през които е преминала, създавайки една принципно нова методология, която обединява както познанията от академичната психология и психотерапия, така и парадигмите на иновативните психотерапевтични школи и най-новите себеизцелителни методи, със знанието от древната източна медицина, а така също и с постулатите на квантовата физика. 
Тази нова методология е не само сбор от предхождащите я методи и практики, а е един изцяло нов подход, който подрежда тази огромна база данни в една нова структурирана рамка, която да обхваща всичките възможни аспекти на изцелението, така че да не се пропуска нито един важен елемент и ги нарежда в една последователност, каквато до този момент не съществува в света на новите подходи към здравето и изцелението. 
В същото време, методът е така построен, че да улесни максимално процеса на изцелението, без в същото време да пропуска нищо, което е от есенциална важност за този процес и което обикновено се пропуска в другите методи. 
Д-р Маша Алекс провежда обучения в Германия, Австрия, Швейцария, Испания, САЩ, Чили и др. страни, а сега и в България. 
=================================================

Холистичната Енергийна Психология

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации. 
Този нов метод създаден от д-р Маша Алекс, включва в себе си, както обичайните подходи на направлението Енергийна Психология, в това число третирането на меридианната енергийна система и енергийните точки, така и техники за работа насочена към изчистването и хармонизирането на базовите и второстепенните чакри.

ХЕП ни предлага също и инструментариум за директна работата с травмите и свързаните с тях асоциации натрупани във физиологичната, психологическата и енергийната система на човека, а така също и за третирането на последствията от тези травматични преживявания, проявяващи се в системата ум-тяло като соматични или психологически симптоми от различно естество. Посоката на работата с ХЕП е насочена основно към справянето с източниците на дистрес и към причините за психологическите и физиологични дисфункции.

При ХЕП, за разлика от повечето от другите методики на Енергийната Психология, се обръща нужното внимание също и на подходите за изграждането на рапорт (взаимоотношения на доверие) между фасилитатор и клиент и се разглеждат в дълбочина важните аспекти свързани с проекциите, трансфера и контратрансфера и други елементи, които са от изключителна важност, както за всеки изцелителен процес, така и за всеки род взаимоотношения между терапевт и клиент или между фасилитатор и клиент, на които, за съжаление, не се обръща нужното внимание при повечето други методики на Енергийната Психология, но които са от есенциално значение за изцелителният процес. 

В инструментариума на ХЕП се ползват и методите за мускулно тестване и за откриването на подсъзнателните себесаботиращи програми, а така също и за идентифицирането на повтарящите се хронични цикли на ретравматизация, и съответно се предлагат и респективните техники и начините да се излезе от тези цикли на повторна травматизация.
Друга съществена разлика, която отличава ХЕП от някои по ранни и не дотам усъвършенствани подходи на Енергийната Психология, е наблягането върху работата и с биохимичните и психо-органичните системи, с хемисферната синхронизация а така също и боравенето с димагнетичната еластичност на човешкото енергийно поле.

Не на последно място, това е единствената методика на Енергийната психология, обръщаща подобаващо внимание на въздействието на микроорганизмите, невротоксините и алергените, както що се отнася за поддържането на дисфункционалното състояние на организма и на енергийната система, така също и за обратният процес - конкретното въздействие на различните видове енергиен дисбаланс за отключването на определени автоимунни реакции и за намалената защита на тялото по отношение на различните видове микроорганизми и токсини. Допълнителен елемент от насоката на работата с ХЕП и от нейният инструментариум включва темите свързани с въздействието на травмите и на психоенергийният дисбаланс причинен от тях за различните видове хормонален дисбаланс. 

ХЕП ни дава и напълно нови насоки за работа в посока на коригирането на когнитивно-енергийните мрежи, които се явяват продължение на психо-органичните конфигурации, а така също и нови подходи към менталната и духовната хармонизация. 

Специално внимание, в рамките на протоколите на ХЕП, е обърнато на никак не маловажните въпроси свързани с психо-генетичните имунни дисфункции и дисфункционалното въздействие върху ДНК, вследствие на грешните невронни сигнали, които нервната система изпраща като следствие от преживените травми, което пък от своя страна води до генетична деформация. В тази посока, теоретичната и методологична база на ХЕП ни отвежда към темите свързани с травматичното въздействие от преживените травми, в рамките на биографичният ни живот или от минали животи, върху функционирането на гените, разстройството на възприятията, прекъсването на потока на невротрансмитерите, както и по отношение на някои вторични следствия от това, като затруднената абсорбция на витамините и минералите, а така също и на други жизнено важни нутриенти. 

Квантовите измерения на подхода прилаган при ХЕП включват също работата с холографската матрица, както и регресията към минали животи. Новото квантово диагностициране използвано при ХЕП ни позволява да навлезем директно в отслабените базови структури, което ни дава възможност да се освободим от старите вярвания и дисфункционалните поведения, отработвайки причините лежащи в основата им, а именно преживените в миналото ни травматични събития и спомените свързани с тях. 
По този начин ХЕП ни предлага един изцяло иновативен подход за работа с вътрешният и външният свят и с Вселената, както и с квантовите измерения на субатомно ниво и на нивото на Абсолюта. 

ХЕП ни позволява да навлезем в дълбочина в подсъзнателните пластове, в които да открием травматичните корени на дисфункционалните модели на функциониране на тялото и психиката ни и източниците за нашето неадаптивно и нездравословно поведения и мислене – така наречените „дисхармонични фрактали“. 
В допълнение, с помощта на ХЕП, също така, можем, тогава когато е необходимо, да работим с определени астрални същности, както и със същности свързани с предшественици, които паразитират енергийно върху нас, и също така да се освободим от негативните енергийни въздействия, причинени ни както от вътрешни, така и от външни източници. 
=================================================
Повече информация за Холистичната Енергийна Психология, както и за предстоящият тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/content/view/154/172/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/155/173/
http://integral-bg.eu/content/view/156/174/
http://integral-bg.eu/content/view/156/174/1/1/
http://integral-bg.eu/content/view/156/174/1/2/
http://integral-bg.eu/content/view/156/174/1/3/

град София, булевард Княгиня Мария Луиза 58, Институт за Инетегрално Развитие

Спонсори на Портал 12