Търси

Група за личностно развитие

Начало
28.09.2016 г. от: 18:00 ч.
Край
28.09.2016 г. от: 19:30 ч.
Организатор:Фондация Идентичност
Имейл:identichnost@abv.bg
Ако искаме да успеем, трябва да не спираме да се развиваме, да работим върху себе си и да се опознаваме различните части на Нашата личност.

Всяка седмица в тази група ще се разискват теми за личностното развитие, необходими за справяне с ежедневните предизвикателства, пред които ни поставя живота. Ще се научим да споделяме, да се забавляваме, да учим и израстваме. Предизвикателство за Всеки едни от нас към пътя на успеха! 

Метод на работа с групата:
При реализиране на обучението се използват интерактивни методи и техники за работа – раздвижващи игри, ролеви игри, казуси, дискусии, работа в група.

Продължителност на обучението: 
2 учебни часа, един път седмично
(всяка сряда от 18.00 до 19.30 часа).

Дата и място на провеждане: 
Групата стартира на 28.09.2016г., гр. Пловдив, (офисът на Фондация "Идентичност").

Такса:
15 лв. на участник за среща.

Записване:
Само с предварителна заявка за участие на е-mail: identichnost@abv.bg. За информаця: тел: 0898398689, web:www.identichnost.com

Спонсори на Портал 12