Търси

Границиje. Степени на санкциониране. Стимулиране на детето. Превенция

Начало
21.09.2019 г. от: 08:00 ч.
Край
21.09.2019 г. от: 13:00 ч.
Организатор:Работилница ЕлвенА
Имейл:office@elven.bg

Любов Миронова повече от 10 години помага на родители и учители да създават най-добри условия за хармоничното развитие на децата около тях. Магистър предучилищна педагогика. Магистър начална педагогика. Дипломиран учител по икономика. Завършила курсове по Монтесори педагогика, Валдорфска педагогика и Сугестопедия.

Била е хоноруван преподавател в Националния институт за обучение на директори в областта на образованието. В момента води одобрени от МОН курсове за повишаване квалификацията на учители, също така училище за родители и годишен курс по Добродетели за деца.

Онлайн могат да се намерят множество нейни книги, статии, лекции и участия в предавания за съвременните деца и родителството по значим начин.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Ще се разгледат и обсъдят четирите теми:
Граници. Безопасност
Степени на санкциониране
Стимулиране на детето
Превенция на проблемно поведение
Курсът е много подходящ за родители, които разбират, че традиционните методи с шамари и наказания работят краткосрочно и създават дългосрочни проблеми. Има много начини за хармонично съжителство на родител и дете.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
5 часа

ЦЕНА НА КУРСА: 90 ЛВ.

За записване и информация: 
 0884565978​

Спонсори на Портал 12