Георги Изворски: Нарушената връзка с висшите същества води до редица болести при човек (ВИДЕО)

03.04.2017 г.
7886
Добавена от: Портал12
Георги Изворски: "Човек наистина вече трябва да започне да гледа на финните неща, на онези които са малко по-скрити, но са по-мощни и по-силни. Заради това и днешната беседа ще бъде на три части....

Силвина Белопойчева : " Тези теми не са случайни, повярвайте ми. Идва като идея, тази идея не е случайна, това е един процес който върви в човешките души и му е дошло времето. Това не е просто една лекция, една тема, поредния лектор, който да говори по дадена тема. Това е нещо което наистина внася промени в душите на хората. Дали ще говорим за промяната и след това виждам при десетки приятели как изведнъж започват някакви процеси. Дали ще говорим за връзка с меджинния свят , дошло е времето за тази връзка хората да я придобият. Така че това са едни много основополагащи и не са случайни тези теми."

Георги Изворски: Първата тема е Небесни йерархии, втората е Общение – връзка с невидимия свят и третата - Смисълът на живота за който ще отговоря само се една дума ама накрая. Да бе, смисълът на живота и ще Ви разкажа нещо...

А сега искам чисто и просто се сещам една хубава дама тук ми каза, че е впечатлена от моята книга „Шепа слънце” стихотворна и аз се сетих че съм поет. Бях забравил! И затова сега ще ви поздравя с едно две стихчета съвсем кратки от един много голям и много обичан български поет. Аз имам двама трима любими поети, той е един от тях.

„Отвънка ухае на люляк,
отвънка е синьо небе,
приятелю птиците чу ли
отвънка е пролет, здравей!
Дори през бензинните пари
през град от стоманни ята
тя иде, вратите разтваряй
и бодър срещни пролетта.
Тя пита, стоиш ли на поста
не клюмна ли вече глава
а после те грабва и носи
на своите светли крила.”

И както всяко едно нещо, не само на теория, а и на практика трябва да го правим, да се започва всичко с една молитва към Всевишния, да се обръщаме поне да Му споменаваме името и разбира се така да завършваме всяко едно дело. Тогава ще ни върви. Самият ни учител Беинса Дуно казва: „Ако така се започваше всяка работа на всеки българин, на всеки отговорен, на всеки властимащ в тая България, на всяко едно ръководскво и ръководител България щеше да е много много по-добре. Арийската молитва ще кажем, тя е кратка ясна и мощна наравно с Господната молитва.

„Господи, Боже наш, Татко вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидим. Слава на славата! Сила на силата! Светлина на светлината! Любов на любовта! Приеми нашата обич и благодарност и ни дари твоя съвършен мир, хармония и благодат. Господи, води ни и ни напътствай, за да вършим съвършенно волята Ти на земята според Твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Амин! Омм, ооме! Амин! Омм, ооме! Амин! Омм, ооме! Слава тебе Господи, товята воля да бъде!”

И така! Така да се каже ще започнем първата част от днешната тема. Чудя се какво може да чуете и какво може да не чуете. Какво ми е разрешено да кажа и какво не ми е, защото и такова положение има. Но някои общодостъпни неща ще ги кажа. Наистина, които сте в тази зала имате късмет да чуете, а онова което се записва ще го чуят и другите разбира се. Йерархиите се разделят на три според троичния код на вселената, както и е разделена самата вселена. Тя е божествена вселена, ангелска или духовна вселена и човешка вселена проявено битие. Ако се чукна и ударя масата, ще ме заболи. Ако съм ангел няма да ме заболи. Трите вселени отговарят на три принципа, които са основни и се крепят на тях – любов, мъдрост и истина. След това тези абсолютни космически принципи, се разделят и стават все по-надолу и по-надолу.Ще кажа за Божествената йерархия, за която не трябва да се говори много и още не му е дошло времето да бъде показвана в цялата си светлина сила, яркост, мощ на земните жители. Аз знам защо и мога леко да Ви открехна завесата, ще Ви кажа. Защото когато само говорим за нея, да не говорим че със словото се свързваме с мисъл, с чувство и с дело. Енергията и нейната честота е толкова висока, че за един средностатистически жител на земното кълбо е абсолютно непоносима. Заради това! Значи не му е дошло времето. И аз бегло ще кажа някои работи и най-общодостъпно и най-простичко защото има неща които не могат да се изразят по никакъв начин на Земята дори и с най-съвършения език, който е нашия, Учителя го е казал, който може най-добре и най-точно да отрази Божествената мисъл и живото Божествено слово което слиза на земята под една или друга форма. И така! Ще спомена горе-долу схемата на Вселената от най-висшето надолу до някъде, ще спомена някои работи и после ще преминем вече на духовната йерархия за която има много сведения, много работи. И за нея ще кажа малко по-подробно, и накаря за принципите които са свалени и при човешката йерархия, това са съзнание. Всичко това е съзнания, има същества които носят тази степен на съзнание. Обикновено тази степен на съзнание е числото 10. Да, 9 е хубаво, три по три, това е троичния код, но обикновенно са десет. И аз заради това съм написал и първата ми книга, когато ме посветиха беше „Диамантената десятка”. Дванайдесятката е хубаво, дузина, две по шест – дванайсет, но тя вече леко отминава. Идва времето на десятката, която се дава официално на земните жители.

Най-висшето същество! Слава тебе Господи, Слава тебе Господи, че ще кажа няколко думи..., прощавай!... На когото не бива да се занимаваме с него, това е Всетвореца на всичко татко ни Абсолюта, който се е самосъздал от пустощта и от нищото така да се каже, макар че то не е нищо и аз след малко ще се обоснова, и започва от там всичко. Началото на всички начала! Смисълът на всички смислове! Мисълта! Словото на всички словеса! Мисълта на всички мисли!

Знай, пустотата не е пустота, преди великото и светло Сътворение!
Знай, тъмнината не е тъмнина, преди великото и светло Сътворение!
Знай, самотата не е самота, преди великото и светло Сътворение!
Знай, тишината не е тишина, преди великото и светло Сътворение!

Сега нито му е времето, нито му е мястото да говоря за открития Космос, тоест онова което има извън вселената. И да говоря за духа който е извън вселената, може дори и името да му кажа, защото го знам. Духа който е вътре при създаването. Но след самосъздаването на всичко от нашия татко Абсолюта, Слава тебе Господи, Той е сам. Създаден и вече има мисъл, съзнание. И за да не е сам, сътворява Отца, който е отделен от него. Отца! На нас ни е разрешено да стигаме до Отца, Отца вече се води Творец и Създадел на всичко по-надолу. Нашият Отец! Обаче Отца се състо, Бог от две половини, които се едно неразривно цяло. Едната част, плюс и минус, мъжка и женска, да опростим нещата, хайде. Мъжката част действа направо, смело, упорито, неотразимо и безкомпромисно. Женската част е финната, която е милосърдната, отегля се , отказва се от много неща в името на някои други и така нататък. Обаче нито едната, нито другата работейки така могат да постигнат една абсолютна хармония. Защото трябва да има несъвършенно и съвършенното да се стреми да го достигне.... Тяхното число може да се увеличава, когато някой стигне до тяхното съзнание. Но числото на серафимите или на елохимите, които са първите десет, нито се увеличава, нито се намалява. Но това не значи, че няма еволюция и в божествения свят. Най-мощната еволюция от волюциите е тук, в човешкия свят. След това е в ангелския свят, има я и в божествения свят.

След херувимите също има чинове – олтари, престоли /там се казват с разни по-други имена/, елоили, логоси и други. Изпуснах много важно нещо – сатанаилите. О, чудесно. И сатанаилите са от елохимния свят и са елохими. Кой е шефът на сатанаилите? Знаете ли? Ами нашият приятел, който е в сянка, много е тъмен, много е оплют, много е хулен, който е изпратен в командировка на Земята. Казват, че бил паднал ангел. Паднали ангели НЯМА. Георги Изворски се подписва. Има изпратени в командировка. Истинското му име е /чакайте да не споменаваме, че много ще се засили енергията, защото е тук в неговия свят/ Сатанаилиус. Другите като него се казват - от неговия чин - сатанаили. Когато излязат от божествения свят, за да вършат някъде работа, се казват сатани. Затова той, когато е дошъл тук, са го нарекли Сатан, а пък ние му слагаме за благозвучие отзад една буква – СатанА. Ама не е сам. Сат е абсолютна свещеност от божествения свят. Сатва – такасе моля. Сатва аберум, сатва аберум, сатва аберум. /29.30/ Знаете ли какво е това? Слава, много голяма слава, която се отдава, свещена слава на Светия Дух. Преведено.

Стига толкова за божествения свят, че прехвърлям границата и бариерата, която започва. Не че съм казал нещо излишно, зада си промените мнението към тъй наречената „тъмна сила”. Тъмните сили са от хората, дяволите са в човешки тела и ред други работи, които правят разни егрегори, разни низши астрални същества и т.н. Но не може да обвиним нито един служител на Бога. Абсолютно. Вие да сте чули някой от абсолютно посветените да каже една негативна дума, ама една негативна дума за тъй наречените „тъмни сили” или за шефа на тъмните сили? Няма такива работи. Всички казват с абсолютно уваженеи, говорят с уважение и признателност. Аз поне съм признателен на тях, че вършат тази тъмна част от работата, която – слава Богу – не е е паднала на мен. Казвал съм г оневеднъж – аз съм водопроводчикът, те са каналджиите. Ама този свят не може да съществува без ВиК. Не става. И затова трябва да уважаваме всички служители на Бога.

Така. Преминаваме към ангелската йерархия, стига ви толкова, даже малко прехвърлих за божествената и казах може би нещо в повече, прости ми, Господи, че...
Така. Ангелската йерархия и свързването й с човешкия свят. Ще ви кажа още, че ангелите са по средата. Те са точно тази свързваща сфера, това свързващо съзнание и мост между божествените светове и божествената вселена и човешката материална вселена. Плюс това те наистина са един прекрасен обслужващ персонал. Чудесни служители на Всевишния. Преди малко изброих десетте йерархии, които са в духовната сфера, а сега ще кажа по няколко думи за всяка една от тях, които са важни от практическа глудна точка. От тази гледна точка ги гледам. Иначе включвате интернет и за тия йерархии говорят такива като мен, мои колеги – много. Ще научите такива подробности, каквито искате. Но аз ще ви кажа някои неща, които може би няма да ги чуете там.

Серафимите са братя на любовта, служители на светлината божествента, приемат идеите от божествения свят кат опърви – антена номер едно. И след това ги прехвърлят на останалите чинове надолу по йерархичната стълбица, за да може всички останали да изпълняват добре службата си. Серафимите отговарят – понеже са най-близо с божествения свят – за главата, за генералния щаб и за нервната система на човека. Ако сбъркаме нещ ов отношенията си с тях и настъпят някакви противоречия, тия противопечия почват да ни бият право в главата и в нервната система и оттам се явяват тъй наречените спиритични, психични и нервни заболявания. Да знаем откъде. Ще бъда кратък, защото гледам, че много се удължават нещата.
След тях са херувимите. Херувимите са братя на хармонията и служители на истината. Херувимите отговарят за дишането и за белия дроб. Много важно нещо, изключително. Без честност, почтеност и достойнство, ако ги нямаш, веднага влизаш в противоречие с тези същества на хармонията и на истината и тогава се явяват един милион белодробни заболявания, от които някога е била много развита туберкулозата, по времето н аУчителя, когато е бил преди повече от 100 години на Земята и тук. И заради това туберкулозата е заболяване на белите дробове. Защо? Защото хората много непочтено са се отнасяли и най-вече не са били в истината. Затова и по онова време централният лъч на Пентаграма се е казвал Истина, а сега се казва Любов.

Следващата духовна йерархия, т.е. следващият духовен чин в тая йерархия са Престолите. Престолите са братя на Волята на човека и служат на божествения разум. Престол на Земята - от главата даже е по-важен орган – сърцето. Престолите отговарят за сърцето на човека. И когато влизаме в противоречие с техните принципи, закони, с тяхното съзнание, какво става? Ние си навличаме сърдечни болести. Наистина, давам ви това за практика, за да знаете какво човек - като почне да страда - какъв принцип е нарушил, с кои от тези висши същества, тия велики духове нещо не е наред.

След Престолите следват Господствата. Господствата за какво отговарят? Господствата са братя на Мъдростта. Служители на интелигентността. Интелигентност значи духовност, разумност, благоразумие. За какво отговарят те? Отговарят за стомаха на човек. Господствата... Вижте, не можеш да му говориш на човека духовни неща, ако е гладен. Когатно човек е сит, все ще те чуе. Иначе непрекъснато мисълта му е другаде. Стомахът е много важен и когато има стомашно-чревни разстройства или какви – ние сме прекъснали връзката с тези същества. Не може да помъдряваме. Не може правилно да решаваме нещата. И заради това имаме тия разстройства.

След Господствата са Силите. За какво отговарят Силите? Силите са братя или духове на движението и на растежа. Силите също са много важни, защотно те правят някак еволюцията на човека по-лека и по-добра. Точно другаде някъде в тази духовна йерархия вместо Сили пише Добродетели. Защото те са служители на Доброто, по-точно на добродетелността и най-точно – кара човека на добротворчество. За какво отговарят или с кой орган начовека са свързани? Ще ви кажа. С жлъчката. Защо с жлъчката? Когато човекът е жлъчен, много мрази, мното ненавижда в крайна сметка му се пука жлъчката. Когато е намалил доброто у себе си под 50%, на 49% - махат му жлъчката. Има много хора без жлъчка, включително имам двама по-близки познати, на които им у рузната жлъчката. Защо? Защото е ясно, че са намалили доброто у себе си под 50%. Помислете за това, което ви казвам. Защото няма как – трябва да кажа истината.

След Силите са Властите. Какво е Властта? Това са братя на външните форми и на изкуствата. Тази зала е за изкуства. Значи Властите са външните форми и изкуствата. Те са служители на Красотата. Човек, който не забелязва красотата не може да бъде нито радостен, нито спокоен, нито достоен човек. Властите отговарят за черния дроб на човека. Черният дроб е филтъра. Значи „красотата ще спаси света” – казваше някога някой голям писател. Да, красотата е чудесно нещо. Красотата – който не я вижда и не я забелязва – това е - след седемте смъртни гряха на църквата – е осмият смъртен грях. Защото красотата те спасява. Трябва да я забелязваш, а и трябва да се опитваш сам да я твориш.
Сили, Власти...

Стигнахме до Началствата. Началствата са също една много важна ангелска йерархия и чин, защото отговарят на състоянието и такта. Състояние и такт. Тактичност. Те са служители на Справедливостта и Свободата. Само истински справедливият човек е свободен и само истински свободният човек е справедлив. За какво отговарят те и т.е. с кой орган са свързани - много важен. Далака. Далак. Далакът е изключително важен орган. Само ще спомена малко нещо, а дори може да прочетете за него и в докторските книги и ще разберете. Макар че познавам един човек, на когото след катастрофа му махат далака. И много не е в час, не е с ума си, с физическото си тяло. Иначе го гледаш – здрав човек. Далакът знае винаги състоянието, като се започне от главата, на гърдите, на дробовете, на стомаха, на отделителната система, на бъбреците, фактически познава на черния дроб, на жлъчката. Той познава състоянието н авсички основни органи и малко или много може да им въздейства – затова е толкова важен.

И ето – стигнахме до Архангелите. Архангерлите са осмата от горе надолу, осмият чин в йерархията и отговарят за огъня и топлината. Без топлина не може да съществуваме. Топлината прави общуването между всичко и общуването между хората. Затова Архангелитге са между нас. Те ни учат – на какво? Те са служители на Приятелството. Водят се братя на Огъня и на Топлината, но са служители точно на приятелските връзки, н а общуването между хората. Знаете ли каква им е връзката и с кой изключително важен орган, от който зависи наистина, животът на човека зависи от всички органи – но това са корените на живота – това са бъбреците. Запомнете ме. Сега тук ще отворя една малка скоба, преди да стигнем до Ангелите – следващият, деветият чин и след това до Праведниците – десетият. Бъбреците отговарят за всичко, защото те са акумулатор и през целия си живот, ако не ги пазим, се изтощават и не могат да се внъзстановят. Може би могат, няма нещо, което да не може да се възстанови, но с Божията помощ. Иначе ако живеем един средностатистически, нормален човешки живот и непрекъснато си угаждаме и правим ред други глупости през целия си живот, в крайна сметка бъбреците започват да отслабват, от 100%, както работи един акумулатор пълен до дупка, започва да намалява електричеството в него. Започва да намалява потенциалът, не електричеството, потенциалът. 80, 80, 70, 60, 50. Стигне ли под 50%, човек почва да пищи от бъбречни заболявания. Нещо ново се разпростира.

И така - след архангелите са Ангелите. Ангелите отговарят за жизнените сили на Природата, т.е. за целокупния живот на човека. Знаете ли, че и от Ангелите са първият чин, първата нишка, първата станция, която казва на Господа, първите посланици след нашия Ангел-Хранител, първите посланици, които казват на Господ дали да удължи живота ни или да ни го съкрати. Казвам ви честно. Да, защото – повтарял съм сто пъти, ще го кажа 101-ви път – датата на раждането е определена до милисекунда, до милимунда. Кога, къде, как, какво. Датата на заминаването, на леталния изход и смъртта от този свят е плаваща, движеща се. Може да се съкрати, може да се удължи. Освен на Божиите синове, на които им изтича командировката и нашият небесен татко ги прибира. Само те. За всеки един останал на земното кълбо. Затова казват „Искаш ли да си удължиш живота живей природосъобразно.” Заради това казват, не за нещо друго. И така – живеем ли точно в унисон, значи в хармония с ангелите, т.е. според природните и божествени закони, ние можем да си удължим живота и на 300, и на 400 и на 500, и на 900 години. Сега засега в обозримото бъдеще Учителят казва, че сега в този преход животът моментално след 2000-та година започва да става 120 години. Да, напълно реално. Не 70, 80, 90, 100 – 120. 120 ще бъдат нормално. Едни ще станат 150. Но много по-низши създания, които не могат да си променят съзнанието, с остаряло съзнание, ще си заминат „млади” да кажа – на 95 години, няма да могат да хванат и 100. Значи, знайте, че млад човек според една окултна наука е до 72 години. От 72 – значи това е млад човек – от 72 до 120 е на средна възраст. И от 120 вече нагоре влиза в третата възраст – според нашата статистика. Затова бъдете спокойни.

И така. Следващият чин е за напредналите човешки души, които като станат праведни, го заемат. Десетият чин. Тези души, ако направят някакъв подвиг пред Господа, изпълнят много добре волята му, не само че са праведни – праведни са за себе си, праведни са и за Бога – но трябва да свършат някоя божествена работа. Да, примерно тогава стават светии. А светията минава моментално към архангелския чин, като прескача ангелския чин. Разбира се тези същества, които са от тази йерархия, те са като човешките същества и могант да заемат нашщия образ, да се материализират и дематериализират, те са минали тая еволйция, по която ние вървим – преди милиони и милиони години.

И така, ще кажа няколко думи и за човешката йерархия, тук каквато е спусната, тя не е човешка, тя е от божествения свят, но е разпространена тук под формата на 10 съзнания. И тя е доста важно нещо и коет още го кажа за пръв път пред аудитория, за да може малко от малко да се светнат нещата, тъй като това, което казвам сега има голяма връзка с общението и общуването ни с невидимия свят.

Сега започвам да говоря за тая йерархия. Тази йерархия са я знаели посветените още, трако-българи преди много и много години, хиляди и е била внедрена, това са божествени съзнания, които са внедрени под формата на йерархия на земята. И която действа чрез мисъл, чрез слово и на дело. Има функции на земното кълбо и на човечеството специално. И разбира се откъде тръгва – от трако-българите. Нещо пак... тук само ще спомена нещо, което трябва да е ясно – когато Всевишният – слава тебе – иска нещо да даде на хората и на човечеството за по-дълго време, да остане постоянно в човешкото съзнание, мировото съзнание – тогава той прокарва своите идеи, неща, и своето съзнание чрез религията - затова са създадени религиите - чрез вяра. Човек държи на вярата – може да е фанатично, може да е полуфанатично, може да е слабо – ама вярата му влияе, държи. Така примерно са направени постите, които и в момента текат, примерно православните пости, нашите. Направени са с тази цел – за доброто на човека, за неговия природосъобразен начин на живот. Второто нещо, което пак дава основни постулати на човечеството – чрез някаква ежедневна необходимост. И понеже ежедневно работиш с това, ти го приемаш и няма начин как да се откъснеш от него, т.е. подчиняваш му се и правиш тези неща и по този начин се свързваш с божественото съзнание.

Именно тези десет йерархии ни свързват с божественото съзнание най-бърза, най-леко, най-точно, или с невидимия свят. Затова сега правя тоя мост тоя паралел. Това са десет божества, които са слезли, божествени съзнания и при трако-българите. И трако-българите са им дали съответните наименования и за да не ги забравят са направили от тях едзин календар, който е трако-български календар, който се състои от десет месеца и на всеки един месец са дали името на един такъв чин от тая човешка йерархия, или чин от божественото съзнание – смятам, че говоря ясно. Тов ас анаредени месеци – януари, февруари, март - само че са 10 месеца. Ще ви кажа още нещо, за да стане по-ясно – богомилите – много са били посветени и много им е било ясно – са взели от трако-българите точно тоя календар и са направили своя богомилски календар, който е същия – от 10 месеца по 36 дни. Няма да влизам в подробности, ама ще кажа – 10 месеца по 36 дни, и са ги нарекли със същите имена. Обаче след време минава, и като минава време, понеже казват, че те не са български, а те са трако-български имена на ВАТАНСКИ, понеже са ги сменили според тяхното мнение с първославянски имена, т.е. близки до днешните месеци. Ако се сетя ще ви ги кажа и тях.

И така – започвам. Месеците както са наредени, и в тоя ред ще ги кажа и аз, защото ми е по-лесно, така съм ги запомнил. И за всеки ще давам обяснение веднага.
Значи първият месец или първата йерархия се казва АР. Ар буквално означава една от стихиите, един от елементите – Земя. Твърдта е Ар. Сега се започва. Ар и досега стои като земна единица за мярка – имаме декар, хектар и т.н. Освен това винаг иговори за нещо земно – само един лек пример ще ви дам, защото знаете – могта да говоря 24 часа, 48, 56... Ама не искам. Не искам да съм подробен. Но Ар – тази частица – е и при овчар, и при цар, и при цезар. Това са все земни длъжности – грънчар, хлебар. А вижте – Господ е шеф, от ангелския и божествения свят. А като слезе на земята – на земята как се викат шефовете? Господар. Слага се едно Ар на края. Е, разбрахте ме от половин дума, добре. Говоря за земята.

Следващият велик елемент – субстанция или стихия – следващата след земята е водата. Водата са я нарекли Шо. Тук изпуснах за Ар – обърнете го обратно, защото аз го чета винаги отляво надясно, отдясно наляво, отгоре надолу и отдолу нагоре. Така чета всяко едно слово и затова съм толкова умен. Най се харесвам, че съм и много скромен. И словото винаги го прочитам обратно. Като го чета обратно става Ра. Ееее, я гледай ти – като се тръгне от бог Ра – значи Разум, Работа и т.н. – много работи могат да се кажат за земята и за земните човешки неща.
Но ето, стигаме до Шо. Сега, някой ще се сети, някой няма да се сети. Шо обратно какво е? Ош. Ееее, много е бил умен Ошо, че си е сложил хубаво име. „Аз съм като водата”. Аааа, „аз ви оглаждам съзнанията” – сега ще говоря за това. Шо е вода. Ош също е вода. „Ш” е оглаждане на нещата като шейна. Върви и заравнява, като култиватор. „О”-то винаги е обществено, цялостно съзнание. Работи за цялото. Колектив, хайде, казваме „колектив”, с най-простата дума. Затова трябва да има „О”. Има ли О – грешка няма, работим за колектива. Колективът изравнява теб, твойто съзнание, но и ти работиш за колектива. Значи Шо – Ош. Водата какво прави? Колкото и милиони години да има, колкото и милиарди години да има, тя ще обработи един камък. Виждате ли камъните? Всички са загладени – водата това прави.

 
Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай