Търси

Публикации / Франк Вилчек

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата пространство-време
02.09.2021 г.
4122
4

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата на пространство-времето

„Общуването“ на индивидуалното съзнание с космическата „банка за информация“ се осъществява посредством взаимодействието на торсионните полета с невронната мрежа на мозъка.
Виж повече
структурата на пространство-времето
11.10.2017 г.
8383

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата на пространство-времето

Данните за движение на материята се пазят в информационно поле, което авторът Вадим Зеланд е нарекъл ”пространство на варианти”. То съдържа информация за всичко, което е било, което е и което ще бъде (кн.„Транссърфинг на реалността”). Не съществуват никакви ограничения като „сценарии” за съдбата на човека
Виж повече

Портал12 TV /Франк Вилчек

Събития /Франк Вилчек

Фоторазкази / Франк Вилчек

Спонсори на Портал 12