Търси

Форум Образование и възпитание според развитието на децата от 3 до 14 г.

Начало
27.02.2016 г. от: 10:00 ч.
Край
27.02.2016 г. от: 14:00 ч.
Когато всички се вълнуват от това какво ще влезе и какво не в учебниците, ние ще се опитаме да разкажем какво и как трябва да влезе в умовете и сърцата на нашите деца. 

Заповядайте на нашия форум, за да разберете какво е важно за образованието и възпитанието в първите години на детското развитие. Кога трябва да започне ограмотяването и как да възпитаме дълготрайна любов към ученето у децата? Каква е бъдещата мисия на педагогиката и колко е важно родители и учители да вървят заедно с учениците по техния път на развитие? 

Лектори
Теофана Манева – детско-градински педагог, специализирал ранно детско възпитание по методите на валдорфската педагогика в Испания, от 2007 участва в създаването и работи за развитието на валдорфски детски градини в София.

Ваня Митинска – педагог с 35-годишен стаж, начален учител от 1 до 4 клас в 102 ОУ “Панайот Волов”, през 2007 г. завършва тригодишен семинар за валдорфски педагози в София и прилага валдорфската педагогика в държавното училище. Тя е учител на годината за 2000 г.

Орлин Карагьозов – член на Сдружение “Училище за нашите деца”, преподавател по театър, член на управата и родител на дете от ЧОУ „Проф. Николай Райнов“

Ян Нет, Холандия – учител с над 30 години педагогически опит, преподавател в гимназиален курс в свободното училище Vrije School Zutphen Voortgezet Onderwijs (http://www.vszutphen.nl/) в гр. Зютфен, Холандия

Програма

10:30 – 11:45 
Педагогиката като изкуство и учителят като артист – различните етапи от развитието на децата и методите на преподаване спрямо нуждите на децата във всяка възраст. 
Какво е важно за здравословното състояние на детето в първите 7 години?
Кога и как трябва да започне ограмотяването на децата и защо не трябва да поощряваме ранното интелектуализиране?
Необходимостта от свободна творческа игра.
Как децата се свързват дълготрайно с преподаваната материя – защо във Валдорфските училища предметите се изучават на епохи.
Лектори: Теофана Манева и Ваня Митинска

11:45 – 12:00 – пауза

12:00 – 12:30 
Училището като втори дом – или как се изгражда един жив организъм от учители, родители и ученици. 
Как възпитаваме балансирани, уверени, мотивирани и творчески личности, развивайки едновременно волята, чувствата и мислите на детето. 
Лектор: Орлин Карагьозов

12:45 – 13:30 
На училище ходи целият човек, не само главата му – какво означава това и защо движението трябва да е неразделна част от ученето. 
Как изкуствата и движението помагат на детето да приеме новите знания не само с главата си, но и да ги преживее чрез чувствата и движенията на цялото си тяло?
Лектор: Ян Нет

13:30 – 14:00 Въпроси и отговори

Вход: 15 лв. (заплаща се в деня на форума)

*Местата в залата са ограничени, запазете Вашето място като се регистрирате на http://bit.ly/1Kz4zMe
**Поради предвидената продължителност на лекциите Ви препоръчваме да посетите форума без Вашите деца.

Място: betahaus - ул. Крум Попов 58, гр. София

 

Спонсори на Портал 12