Търси

Публикации / Философска среща

предопределението в живота - кодове в живота
08.06.2016 г.
1388

Философска среща - разговор ще търси отговор на въпроса за предопределението в живота

Какво разбираме под предопределение? Как се създава и поддържа? Как то влияе върху нашия живот? Какво е предопределено и какви възможности за избор имаме в живот, рамкиран от предопределението? 
Виж повече

Портал12 TV /Философска среща

Събития /Философска среща

Фоторазкази / Философска среща

Спонсори на Портал 12