Търси

Филм за Слава Севрюкова - Христо Нанев

14.02.2017 г.
5896
„Неведнъж съм се молила да съзра Бог-отец, Създателя и Вседържателя на Вселената. …И ми се разкри видение. Но преди това чух: „Това, което ще се яви пред теб, не е Бог, а негово отражение. Очите човешки не могат да съзрат Първопричината на причините…“ В тоя миг в звездната космична шир се извиси могъщ трон. Над него проблесна. Възправи се огромна канара. Обхващаше Вселената открай до край. И прокънтя глас: „Бог е като нея!“Колосална мощ изпълваше и контролираше с всепроникващ Разум Мирозданието. Тогава пред духовното ми зрение се яви Христос – ослепителна златеещосребриста Светлина се изви и отцепи от огромната канара. Пронизващо ярка. Изстенах. Очите остро ме заболяха. Премрежиха се. Пред мен се бе възправил всъщност не Спасителят, а Неговото отражение. Прокънтяха слова: „Това е Синът на Отца, вашият Иисус Христос, незаченат чрез мъж.“ Край Него кръжеше Светият Дух – блестящо сияние, опасващо Всемира. Съзрях: Творецът изтръгна звезден облак трептяща светлина от себе си. Превърна я в лъчисти прашинки. Разпръсна ги. Разлетяха се в красив огромен рояк. Миг след това вложи по една от тях във всяко от човешките същества. Заблестя. Запулсира. Освети душите им."
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12