Търси

Елеазар: Когато влезем в Любовта постигаме Единство с Бога (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Още по темата ...
Елеазар Хараш: Истината

Елеазар Хараш: Истината е мистично проникване в нашата Сърцевина (АУДИО)

Виж повече
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Любовта е по-силна от омразата, защото Бог е на страната на Любовта

Виж повече
16.04.2024 г.
2338
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш: Всичко е потайни проявления на Бога
(НОВА ЛЕКЦИЯ - Единство в Любовта - Бургас)
06.04.2024г.
 
Привет на Бургас. Преди да започна със Суфизма, докато слушах Пепси, ми дойде една шега, ще я кажа: Един мъж казал на жена си: Между нас, нещо липсва, няма искра. Тя си купила един електрошок и го простряла. Питат я, какво чакаш? - Чакам да се събуди и да каже, има ли искра между нас или няма? Някъде Любовта е такава. Трябва... трябва да се...

Така, започвам със Суфизма:
Чистотата е Тайното знание в Суфизма, тя е Тайното Учение. И Учителя на едно място казва: Ако трябва с една дума да обясня моето Учение, това е - Чистотата. Пътя на мистика Суфи, не е търсене на истината, а сливане с Истината.
Започвам. Когато Бог убива Суфи, Той му дарява собствения си живот - живот в Бога. Бог скрива чистотата на Суфи в Себе си. Суфизма е свойство на Бога, който открива предания в себе си и го дарява със себе си.
Суфи казва: Открих Бог в сърцето си, без свещени книги и писания. Защо? - Защото Сърцето ми е преди писанията. И ще обясня. Истинското сърце е Сърцевина, ефир, етер, а не плът и кръв.

Благородните не тълкуват писанията, а сърцевината си, себе си. Има тайни Суфи, които се разкайват за добродетелите си. Защо? - Защото те знаят, че това не е най-чистата Любов, не е най-чистото служене, и те се разкайват, че се занимават с добродетели, защото, да служиш с Любов е най-високата чест - те се разкайват за това. Добродетелите още не са пълно завръщане в Бога, те не са есенцията на Любовта. Те са живот в низините на Бога. Добродетелите изкупват човека, от минали прераждания и злини, а Любовта е пряко Висше служене. Само Любовта е Висше служене, добродетелите не са, те са подготовка. Има Суфи, които плачат за добродетелите си, защото не са призовани от Любовта, за Висше служене. Но те се подготвят за следващите прераждания, с тайни духовни заслуги. Ще загатна, една от тези заслуги е, в нашия Дух го има. Да покажеш тайно на Бога, такава чистота, че даже и Него да го изумиш. В нашия Дух има дълбини от Абсолюта, и Той може да направи това, насаме, без показ.

Любовта и Божественото Единство са изход от света и от времето. В Божественото Единство, изчезва всичко човешко. Упованието в Бога означава, да приемеш това, което Бог ти е предопределил и да се замислиш, каква е Неговата по-дълбока Воля. Искам да кажа, много важно е да знаеш, че всичко, което Бог ти дава е най-доброто, и което не ти дава - е най-доброто, защото те предпазва и не знаеш какво искаш. Упованието в Бога е отказ от свободната воля.
За да победиш злото, не ти трябва стратегия, а Единство с Бога. Богословът е по-низш от това, което говори - казват Суфи. Мъдрецът е равен на това, което говори, а реализирания Суфи - гностик, превъзхожда това, което говори.
Баязит Бистами казва: Безмълвие, Спокойствие, Благоговение - ето, Чистия Път.

Само Бог може да търси Бога - Себе си. И само Бог може да намери Бога, и само Бог познава Бога. Искам да кажа, когато търсиш Бога, Го търси със себе си, но с Бог в себе си, а не с умът си. Означава, ако го търсиш искрено и честно, винаги ще Го намериш. Бог няма избор, ако ние имаме Любов към Бог и Учителя, те нямат избор, ние ги намираме - това е закон.

Суфи е опиянен от Бога, защото дълго е насищал Бог в себе си и това се дължи на мистично натрупване. Тук само ще ви споделя, че всички постижения са натрупана енергия и всеки, който трупа енергии и молитви в тази област, той там ще направи скок.

Истинския Суфи е този, на който Бог е дал, най-голямото объркване, тоест, разбил е сърцето му, и когато човек издържи, Бог се вселява в това сърце, то става ново Сърце. Тоест, който е познал Бога, Бог му дава част от Сърцето си, но това вече е съвсем друго Сърце, нищо общо с човешката трагедия или комедия.

Ученикът е този, който предава себе си на Нищото. Нищото е Целостта, Пълнотата. Бог те иска целия! На Голгота, ако Христос беше послушен 99%, Бог не може да възкръсне в него. Бог, Истината, Учителя, Любовта, те искат целия! Тук няма 99% отдаване, или някакво отдаване.

Ученикът е този, който предава себе си на несъществуванието, а Учителя е този, който не съществува. И двамата са безгранични, независими от несъществуванието - то е ограничение.

Духовните практики са подготовка за бъдещите откровения. Единственото нещо, което можеш да вземеш със себе си в другия свят, е твоето Нищо, твоето Несъществувание - то е винаги е теб, и сега.

Суфи казват: Мъдростта на Суфи не е от книгите - Истината го е направила мъдър. Възлюбил ли си злите духове в себе си - ти си победил себе си. На Суфи не му е нужна светлината на слънцето - той е осветен от Бога, от Божието сияние.
Суфи получава това, което го няма в съдбата. Нещо по-дълбоко, ако трябва да го обясня е много трудно, защото ще го кажа така: получават една Велика Цялост, Огромна Пълнота, Велик Покой. Обаче, ако трябва да отида по-навътре, ние надминаваме този покой и тази цялост. Навътре в Абсолюта има нещо, което е толкова дълбоко - това е друга тема.
Суфи е този, който когато няма какво да яде, хвали Бога, за Неговата щедрост. Тоест, той не изпуска миг. Този, който изпуска миг, казват Суфите - той вече е еретик. Един миг да изпуснеш за Бога... Издадохме последната книга, Афоризми за Мига, страшна наука, в Мига има друг Миг, и т.н.. Мига е по-бърз от светлината и мисълта, и които са създали Миг, могат в това прераждане да Го срещнат, и Той да ги преобрази. Мига е наистина огромна наука - друга тема.
Има думи, казват Суфи: с които даряваш Душа. Когато станах на прах, на Нищо, казва един Суфи: Аз се очистих!

Да преживееш Бога, е Дар Божий. Трябва да търсиш там Покоят. Покоят трябва да го търсиш там, където няма покой - света е прекрасно място. Всички конфликти, всички тези, които те обиждат, те и някои от тях те обиждат безплатно, да те калят, да се завърнеш в Бога - голяма красота. След време може да искате да плащате за такива обиди и страдания но може да е късно. Бог изпраща да ви обиждат, за да се роди във вас, а когато се роди във вас, питам аз: Кой може да ви обиди?
 • Казва един Суфи: Аз съм прах, но съм с Бога - колко много съм красив, че съм прах!
 • Всичко, което очиства е правилния Път.
 • Не забравяйте Бога, даже за миг.
 • Вървете по Пътя на Бога, и възприемайте всичко, от Неговата гледна точка.
 • Ако в процепа на скалата има мушица, Бог знае това. Страшно Око, от което никой не може да се скрие.
 • Велико е, когато Бог ти е дал възприятие, да възприемаш само Него и нищо друго - това е предаността, наградата!
 • Стана може реално да бъде заплашен само от светлината на Чистото сърце, и на Зикр - там той бяга.
 • Да обърнеш своя дявол в Пътя на Бога, означава да подчиниш своята нисша природа.

Ал Халладж казва: Ти ме унищожи, за да ми станеш близък. Така се случи и при Христос. Без Голгота, няма тотално Единство с Бога. Без Голгота, Христос щеше да изостане в своето развитие, но това е друга тема.
Бог не се нуждае от твоята праведност - Той иска твоята Любов и твоята Чистота. Колко си праведен - забрави!
Бог не е разкрил и на Христос, с каква своя Мощ, прави тези чудеса. Той е Единствения, който ги прави. Които са ми гледали някои от предните интервюта, макар че се смутиха, ще кажа: Ако Бог беше поискал да превърне Христос в Сатана, кой може да го спре? Кой може да спре Единствения? Бог е Абсолютен. Грехопадението не е създадено от Сатана - Бог го създава, Бог ще го извиси. Някога Бог е предложил на Иблис, на Сатана, на Луцифер, да стане светлина, след време му предлага, да стане тъмнина - и в двата случая, Сатана няма избор. Действа Един Велик Бог, навсякъде, на всяка крачка, а от нас се искат - Поучения.

Бог просто прави чудесата, без, защо, и Той знае къде и как. Няма действащ освен Бог. Всички сътворени същества нямат действия. Други сили действат в тях, и това има дълбок замисъл. Пророк и пратеник е самият Бог. Това е Бог самият. Неговото послание, това е самият Бог - Неговата Любов.

Най-голямото наказание е, да бъдеш отделен от Зикр - постоянните молитви. То, искам да кажа: тези хора, които натрупват молитви, защо е важно? Защото се натрупва огромна, невидима помощ, и след време когато дойде часът на кармата, Висшите същества влизат в тази натрупана енергия, и разпиляват кармата, а ти само наблюдаваш. Така, че тези, които питат, защо да се молим? Знаят за какво питат.
 • Най-доброто, което можеш да искаш от Него, е това, което Бог иска от теб.
 • Този, който знае тайната, е свободен от себе си и живее в компанията на Бога.
 • Когато Той иска да се слее с теб - Той те пронизва със себе си. Той е направил Дявола, твой враг, за да може... забележете - самият Бог, да те привлече, към себе си. Това е Неговата идея.
 • Когато наистина си видял Бога, ти вече не принадлежиш на сътворението.
 • Светът е абсолютно несъществуващ - той е само едно средство, днес го има, а утре го няма. Това, което изчезва не е реално, нашия Дух е винаги! Това, което се сещам, казват Суфите: Кое е най-важното при едно корабокрушение? - Това, което можеш да вземеш със себе си. Всичко друго е напразно.
 • Това, което е ерес, е двойствено - самата двойственост.
 • Чистите Суфи са слънца, без облаци, даже няма и бял облак - нищо няма.

Суфизмът е Същност без форма. Унищожението на любящите в Любовта, е по-съвършено от живота. Ние сме преди живота и преди смъртта, аз съм го казвал. Ние сме безсмъртни и слава на Бога, че не можем да направим нищо по въпроса - щеше да стане много опасно, в човешки ръце всичко е опасно.
К
ъдето и да отидем - злато. На където и да се обърнем - перли. А на боклука - сребро. Това казват Суфите.
Това, което Бог иска, се случва, и това, което Той не иска не се случва.

Суфи е дал обет на Бога - никога да не оправя света! Най-опасното нещо е да искаш да оправяш света, защото то е Божия работа, а ти не можеш да оправиш даже себе си. И Учителя го е казал: Ако искаш да оправиш света, главата ти ще побелее - нищо няма да оправиш!

Това, което Бог прави за да те спаси е по-добро от онова, което ти правиш, за да се спасиш. Ти може да си мислиш, че си разумен, да, имаш право - но ще стане късно.
Твоето честно поведение, е дар от Бога.

Здравото тяло е много опасно нещо. Самото здраве е много опасно, то може да донесе много тежка съдба, а болното тяло може да донесе големи блага за своята Душа. Казвам: Слава на болестите, те ще излекуват хората, ще ги смекчат, ще ги направят тези страдания, ще ги направят разумни, мъдри, благородни - голяма красота са болестите. Те са големите помагачи, ще направят човека памук. И най-твърдия човек - камък. Ще стане памук! Виждал съм такива пряко.
Който познава Бога, Го съзира във всички неща.

Който е абсолютно убеден, че Бог е Един - получава своята чистота, своята Същност, своя Дълбинен Път. Няма как да има два бога - казвал съм. Всички клони са от едно дърво, всички реки отиват в морето, няма как да има две слънца, просто и не може да наречем молитвата, турска, арабска или българска - всичко е Страшно Единство, ако го осъзнаеш. Дори и да не го осъзнаеш - пак е Единство. Ако обичаш или не обичаш Бога - Той е в Единство с теб, и това няма значение. Той не дели хората на вярващи и безбожници - работи за всички, и изведнъж може да се окаже, безбожника станал силен вярващ, а вярващия просто станал безбожник. В един миг Бог може да промени всичко.

Така. Бог може да направи силния, в един миг - слаб. Слабия - силен. Наблюдавал съм това, когато го е правил с мен. Много силен. Силата е дадена, за да помагаш. Някой път те прави много слаб. Как се смирява. Това е все Бог. Слабостта е също Негова. Всичко е Негово. Как използваш слабостта и как се смиряваш? Как приемаш , и как благодариш.
Истинския човек е говореща Библия, говорещ Коран, говорещ Бог. Който не е в Любовта и в Истината, превръща религията в труп.

Не слушам друга музика, освен музиката на Бог в сърцето си.
Който издаде Мистична Тайна - погубва пътя и развитието си. Има много случаи да кажа ли нещо, и дали не. И с помощта на Бога и с помощта на Бога се поучавам, Той дава различаване. Има наистина Истини, които са по-дълбоки от убиец. Дълбоките Истини, забранените Истини. За това в този свят се говори много с полуистини и тук-там с по-дълбоки Истини.

Всичко е потайни проявления на Бога. Суфи е прекрасно обсебен, но обсебен от Бога - ето от какво трябва да бъдете обсебени, от Бога.

Аз бях обсебен от Бога, но хиляди години чаках това обсебване, казвам това, защото са ме питали. Трябва и да чакаш. Извън времето и едно просто правило - без очакване.

Любовта - ето което е пиянството на Суфизма. Любовта е Върховния чист метод за изчезване. Сещам се: Какво означава Любов към Бога? Пълно унищожение на света и на отвъдния свят. Пълно унищожение в дълбок смисъл на вселената - и остава Мистерията, която е отвъд живота, отвъд смъртта. Понеже там няма живот - няма и смърт. Това е Изначалния Живот - без живот и без смърт, по-дълбок от безсмъртие и от смърт. Правя малко отклонение.

Истински смирения човек, вижда всичко, което изхожда от Бога. Смирението е голям знак за Нищото. Последната степен на смирението е Нищото - Дълбокото изчезване. Смирението е подготовка, преди да станеш смирен, долу-горе ти трябват около четири милиона прераждания - да бъдеш скромен. Чак после ако имаш търпение, ще станеш смирен. Всичко това е школа, и който си мисли, че бавно ще стане смирен, това е прекалено дълбоко качество, което възприема само Бога пряко Бога и никакви второстепенни мисли, поучения и т.н..

Знанието на Ибн Араби идва от вкусването на Бога. Казано по друг начин: Човекът на истинската Любов, гледа чрез Бога, говори чрез Бога - той се храни с насъщния хляб. Ибн Араби казва: Това е Любовта. - Колко е просто.
Суфи казва: Само чистия може да вдъхне нов живот на едно Учение.

Бог дава Себе си на своите избрани - без посредници. Много опасно е ако свещеник ти е посредник. Едно от най-опасните неща което може да ти се случи в живота, защото Ошо казва: Свещеника не е мост - той е преграда. Ще го обичаш какъвто е. Познавам много свещеници, ще ги обичаш каквито са, но търси пряко и честно Бога, за да не попаднеш в капан.

Ценността на човека е в него самия и тя е Бог в него - Учителя в него.
Ал Халладж казва: О, Боже! Ти ме прие така несъмнено, че в мен не остана нищо друго освен теб!
Той ни призовава към себе си, и това е призив към Изчезване. Както знаете, егото не иска да изчезва. То заема голямо пространство и в този и в оня свят, особено гордия човек според Учителя заема огромни пространства, даже и в невидимия свят, тук малко по-малки, но той е като един балон, който знаете с една игличка, и изчезна гордостта.
Ако... Суфи казва, тук нещо, изглежда като за деца, но е вярно: Ако кучето лае особено силно, и ако магарето реве много силно - значи наблизо има дяволи, бъдете будни. Ако петелът кукурига - наблизо има ангел. Означава - събуди се! Но нито едното нито другото може да помогне, ако ти си ограничен. Магаретата и кучето виждат духовете. Хората казват : Не вярваме в духове.

Има много жени. Една малка тайна ще ви кажа, така да се замислите. Има много жени, които за бременни и чакат дете, но не знаят от кой мъж е. Никога не знаят от кой мъж е, защо? Защото в мъжа влиза Дух, който обича тази жена от хиляди години. Самият този мъж не знае точно защо я обича, но той дължи на този човек, и така се раждат второстепенни връзки. Но ако човек е напълно осъзнат, напълно цялостен - тогава е той. Той обича тази Душа, и тогава се заражда нещо велико, искам да кажа: Истинската Любов е само там, където Бог живее в тези двама - Тя е Негова.
Заблудените, и без дявола се отклоняват от Бога - няма нужда от дявол.
 • Дявола придобива власт над хората, само чрез техните собствени илюзии.
 • Има много хора, които ако узнаят Истината - ще станат безбожници. Говорим за Дълбоката Истина, много опасна, и за това се спестяват често такива неща.
 • Когато си попаднал в тежки положения, колко пъти Бог ти е показал изхода. Не е този или онзи - Бог! Многобройни пъти, много прераждания, защото Бог е Любов!
 • Състоянието неувереност, е лишеност от Бог.
 • Който е разбрал истинския живот, той ще го живее и отвъд и още по-надълбоко.

Всеки, който осъжда злото - няма да може да се спаси от него. То е действие на скрития Бог, и сам Бог ще осъди тези, които Го осъждат, защото Бог е Всезнаещия! абсолютно всичко, което критикувате, понеже навсякъде е Бог, скрит и явен, вие спорите с Бога, и осъждате нещо в Бога и ще навлезете в неразбиране. Само при пълно приемане, постепенно ще започнете да разбирате, кое е правда и кое е не. Но за това се иска Божия Любов - човешката няма да помогне.
Всички събития се случват, както Бог ги иска. Нищо не се случва с нас, без волята на Бога. В началото това може да не е сладко, после става сладко. Нашите горчивини и страдания може да не са сладки известно време, но те ще произведат нещо ново в човека.

В Суфизма няма философия - има Реалност. Разбра се има и Свръхреалност - друга тема.
Силата не е в постъпките, как постъпваш, а имаш ли Любов? Любовта е нещо много повече от помощ. Ако ти имаш тази Любов към един човек, все едно е дали правиш добра постъпка или не - тази Любов тече. Любовта е Великото лекарство за всичко. Казвал съм: Ако Бог докосне едно лекарство - то действа. Ако Бог не го докосне - може да пиеш колкото искаш. За това нашата Любов трябва да намери Бога, а не нещо друго.
Ако Бог не те направи доволен - никой друг не може да те направи доволен.

Най-приятното нещо за Бога е смирения човек. Само смирения човек може да изтърпи всички други религии, учения и да ги разбере. Смирение и търпение ако имаха хората, щяха да прегърнат всички религии, и няма да казват, че само ние сме прави, което е отклонение. Човек, който казва, че само неговата религия е права, помнете: Никога не познава Бога! Няма как да го познае, защото Бог е в абсолютно всички религии! Без изключение! Няма изключение дали някаква религия е черна магия. Той е там, защото те не могат да живеят без Него, да вършат нещата си без Него. Абсолютно навсякъде, но скрит. Но ако Бог ти даде поглед, ще Го виждаш навсякъде.
 • Суфи се стреми към това, Бог да е доволен от него.
 • Ако вие трептите за Бога, в Неговите ръце сте.
 • Задачата на всички религии е Чистото Сърце.

Ибн Араби казва: Любовта е моята религия и моята вяра! И с това всичко приключва. Имаш ли Любов или нямаш? Ако имаш богословие - тежка история.
Дълбокото разбиране е чрез Бога, чрез Божествено Вдъхновение.
Който е познал Любовта, е спасен. Без религия, Без ритуали, да не говорим за тези тамяни. Бог иска правилен живот, а някои прави по един... там щял да изпъди дявола...
Любовта има Свещен Разум.
Съкровения човек е формата на всички светове. Той е видимия Дух, който носи Невидимото. Ние всъщност сме повече невидими. Нещо се вижда, но ние сме повече невидими. Качествата не са смисъла на живота, само Съкровеното е смисъла - качествата са пътеки.
Сърцето на избрания, е книга преди писанията. Всичко, което ни постига, е Божия Воля.
Баязит Бистами казва: Моят напредък, беше Неговият напредък. Бог ми предаде знание, избликнало от Неговото знание.
Дълбокия въпрос на живота е, расте ли тайно твоята скрита Чистота. Там наблюдавай какво става. Там те вижда Бог, но хубаво е и ти да се виждаш.
Очисти себе си, и тогава търси Жената. Защото тогава, когато намериш Жената, няма значение дали ще се ожениш или не, целта е и двамата да се очистите на по-високо ниво - това е Суфи бракът. Взаимно издигане в Бога. Ако имаш право да се ожениш, разбира се.
Само ако усъвършенстваш своето очистване, защото Истинното можеш да го овладееш само с Любов и Истински качества.

Да си Суфи, това означава да си се спасил от себе си. Най-трудното нещо.
Един Бог води и небесата и мравката. Той ръководи Слънцето и Той знае, какво има в окото на комарът - абсолютно навсякъде! Толкова Велик Дух.
Сърце, което не се е пожертвало за Бога, казват Суфи: е позор за гърдите!
Това дълбокото, което можете да узнаете, е предопределено. Знам, че много мои лекции е строго определено, кой да ги разбере и кой да не ги разбере, и като дойдат тези, които не ги разбират, аз тайно ръкопляскам.
Самата атмосфера на Суфи, създава музика около него.
Който обича някого, влива Бог в него. Това е много важен закон, когато обичаш някого, това е Дар от Бога към Бога. Ти трябва да искаш да обичаш този човек, както Бог иска, а не както ти, защото после много дълго време може да се разплащаш.
Всемогъщият знае твоите родени и неродени мисли. Няма такава мисъл с която да се скриеш, нито в пустинята, нито в пещерата.
Покоят е пил вода от Древен Извор! И за това той е толкова наситен. Покоят е състояние на Изначалната Нероденост. Тук се сещам една мисъл на Мелхиседек, тя е и формула, много кратичка и простичка: Покоят е Меч! Нищо нечисто не може да влезе там, даже на по-високо ниво, не могат да влязат и ангели, защото те са светлина, но не Същност - това е друга тема.
 • Любовта към Бога е по-дълбока от всяко чудо.
 • Ибн Араби казва: Който вярва само в една религия, той не вижда Бога цялостно.
 • Любовта - нейният глас е по-силен от всички думи.
 • Смирението означава, че съществува само Бог, а не ние.
 • Ако Суфи се взре в сърцето си, той може да чете Сърцето на Бога - това е Едно Сърце.
 • Жената е съзидателна, а не създадена.
 • Любовта е отдъхване в покоят на Бога.
 • Суфи е същество извън сътворения свят.
 • Не питай Суфи, а го чуй. Защото Суфи е отговорът, а не въпросът.
 • Суфизмът, това е вкусът на Любовта, вкусът на Бога.

Суфи казва: Аз умирам, но стремежът ми към теб остава! Както се е случило и при феникса, скоро ще издадем една книга с афоризми за феникса - страшно същество, от расата на Боговете. Единствената Посветена Птица, за разлика от другите, и тя води Птиците Души, така, както Бог и Учителя и Христос водят хората Души.
Суфи няма бъдеще! Много просто, той има Бог в себе си, какво ще го прави това бъдеще? Въобще не му трябва, да не говорим за няма пророчества и послания. Той има Бог, и от Бог върви към Абсолюта.
Суфи ограбва лишенията, защото те не познават Покоят на Суфи. Когато Суфи попадне в лишения, не те го ограбват, а той ги ограбва, защото има такъв Покой, такова смирение, такова спокойствие - чиста изворна вода. Няма какво да отнемеш.

Когато си без Бога, даже изобилието е бедно.
Позналият Бога е получил Сърце от Бога.

И накрая завършвам: Само Любовта ще те освободи, от теб самият, ако разбереш Любовта!

-Благодарим.
Казахме, че ще зададем на всички един от лекторите, въпроса за Пътя на Единството в Любовта, Кой е Пътя на единството в Любовта?
Когато влезем в Любовта постигаме Единство с Бога, и изчезва света и вселената. Когато влезем в Единство с Абсолюта, изчезва и Бог. Абсолюта няма начало - Той е Безначален. Създал е Бог, просто като условно начало, Бог е капка от Абсолюта, подготвям такива интервюта, малко са смущаващи но, аз съм свикнал да смущавам. Така.
Благодарим.
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12