Търси

Елеазар Хараш - списък с всички интервюта

07.09.2023 г.
2720
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш - списък с всички видео интервюта по теми и хронология на публикацията в Портал12:

 
Елеазар Хараш - интервюта през 2016

20.03.2016
Елeазар Хараш за търсенето на Истината (ПЪРВО ИНТЕРВЮ - ЗАПОЗНАВАНЕ)
смъкнат текст - да - вижте тук

26.05.2016
Елеазар Хараш: Щастието е наказание и погрешна цел! (ИНТЕРВЮ за Морис Метерлинк)
смъкнат текст - да - вижте тук

15.07.2016
Елеазар Хараш - Интервю за Бог, Богомилите и Древността
смъкнат текст - да - вижте тук

29.07.2016
Елеазар Хараш: Тайната на Бог през призмата на Учителя Беинса Дуно
смъкнат текст - да - вижте тук

29.07.2016
Елеазар Хараш - Тайната на злото
смъкнат текст - да - вижте тук

16.09.2016
Елеазар Хараш: Животните са велика идея на Бог
смъкнат текст - да - вижте тук

16.09.2016
Елеазар Хараш за важните неща в живота (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

14.10.2016
Елеазар Хараш - Атлантида и изгубеното познание (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

12.11.2016
Елеазар Хараш - Тайната на смъртта (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

25.11.2016
Елеазар Хараш за Любовта между хората, семейството и децата (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук  , втори вариант     

16.12.2016
Елеазар Хараш: Гносис е личното откровение на Бога
смъкнат текст - да - вижте тук     
 

Елеазар Хараш - интервюта през 2017

18.02.2017 
Елеазар Хараш - Лао Дзъ, мистерията Дао и Учителят Дънов (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук ,  втори вариант

17.03.2017
Елеазар Хараш: Богомилството е чистата Душа на българския народ (ИНТЕРВЮ за богомилите)
смъкнат текст - да - вижте тук

14.04.2017
Елеазар Хараш: Древните цивилизации, Голгота, Кладите. Любовта и Истината (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук   

02.06.2017
Елеазар Хараш - Тайни Божий. Тероризмът като предвестие за катаклизми и пандемии
смъкнат текст - да - вижте тук   

16.06.2017
Елеазар Хараш - 40 въпроси на зрители на Портал12 (част 1)
смъкнат текст - да - вижте тук   

21.07.2017
Елеазар Хараш - Отговори на 40 въпроси от зрители на Портал12 ( част 2)
смъкнат текст - да - вижте тук , втори вариант - тук   

11.08.2017
Елеазар Хараш: Прераждането е шанс да се завърнем в Духа (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

08.09.2017
Елеазар Хараш - Карма и съдба (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

13.10.2017
Елеазар Хараш - Тайната на числата (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

10.11.2017
Елеазар Хараш - Същност на Духа, мистичната Тракия и Орфей
смъкнат текст - не

08.12.2017
Елеазар Хараш: Кризата на съзнанието е сбор от паразити (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук  

22.12.2017
Елеазар Хараш: Христос живее в единство с Божията сила (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не
 

Елеазар Хараш - интервюта през 2018

16.02.2018
Елеазар Хараш: Истинската Любов е дар от Бога (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук  

16.03.2018
Елеазар Хараш: Здравето, болестите, лечението (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не    

20.04.2018
Елеазар Хараш - Народите, войните, разделението, милостта на Бог (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не    

18.05.2018
Елеазар Хараш - Тайната на Словото и грехопадението
смъкнат текст - да - вижте тук     

15.06.2018
Елеазар Хараш: Тайната на живота е Скритата Чистота (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

13.07.2018
Елеазар Хараш: Мълчанието и Тишината (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

21.09.2018
Елеазар Хараш: Учителя е отломък от Безкрая (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

19.10.2018
Елеазар Хараш - Отговори на 25 въпроса на зрители (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук 

20.11.2018
Елеазар Хараш: В Храма на Водата (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

14.12.2018
Елеазар Хараш - Христос, Учителя, Виделината и Абсолюта (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

 
Елеазар Хараш - интервюта през 2019

08.02.2019
Елеазар Хараш: Доброто е Тайна Наука (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

22.03.2019
Елеазар Хараш: Божии Тайни за Злото и Сътворението (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук      

12.04.2019
Елеазар Хараш: 24-те Старци са Мистерия от Абсолюта (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук      

17.05.2019
Елеазар Хараш - Потънкости в духовното Учение. Принципи за ученика (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук   

28.06.2019
Елеазар Хараш - Индианците, Маите и Шаманската Мъдрост (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

19.07.2019
Елеазар: Душата, сродните души, съзнанието между преражданията (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук 

23.08.2019
Елеазар Хараш - 24 въпроси на зрители на Портал12
смъкнат текст - не 

20.09.2019
Елеазар Хараш: Спокойствието е вътрешното богатство на душата (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

11.10.2019
Елеазар Хараш - Психически болести, самоубийства, наркотици, алкохол, страсти (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не    

29.11.2019
Елеазар Хараш - Смирението и добродетелите (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

13.12.2019
Елеазар Хараш: Божието дълбинно Слово (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

 

Елеазар Хараш - интервюта през 2020

14.02.2020
Елеазар Хараш: Тайното Атлантско знание (ИНТЕРВЮ за Мъдростта на Атлантида)
смъкнат текст - не    

13.03.2020
Елеазар Хараш: Истината за коронавируса (ИНТЕРВЮ за Здравето)
смъкнат текст - не 

08.04.2020
Елеазар Хараш: Бог иска Промяна! (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не   

24.04.2020
Елеазар Хараш - Думите, буквите и Словото (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не    

08.05.2020
Елеазар Хараш: Свободната воля и Божията воля (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

12.06.2020
Елеазар Хараш: Мистиката и Меркаба - пътуване в Дълбините (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

17.07.2020
Елеазар Хараш: Христос, Библията и Мистерията Бог (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не   

14.08.2020
Елеазар Хараш: Мистиката на цветята (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не   

11.09.2020
Елеазар Хараш: Бог и Грехопадението (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

16.10.2020
Елеазар Хараш: Бог и Словото (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не   

13.11.2020
Елеазар Хараш: Духовните Учители (част 1) - Мелхиседек, Заратустра, Пападжи, Мерлин, Тот
смъкнат текст - да - вижте тук  

04.12.2020
Елеазар Хараш - Откровения за Чистото Сърце
смъкнат текст - да - вижте тук

04.12.2020
Елеазар Хараш: Христос е Дихание в Бога - Чистото Слово (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

18.12.2020
Елеазар Хараш - Откровения за Божията Любов + формули за помагане на близки
смъкнат текст - да - вижте тук   

18.12.2020
Елеазар Хараш: Гносисът на Великите Учители (част2) - Ибн Араби, Бодхидхарма, Лао Дзъ, Василид
смъкнат текст - не 

 

Елеазар Хараш - интервюта през 2021

05.02.2021
Елеазар Хараш: Откровения за Тишината
смъкнат текст - да - вижте тук

05.02.2021
Елеазар Хараш: Велики Учители (част 3) - Буда, Ал Халладж, Якоб Бьоме (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

12.03.2021
Елеазар Хараш: Откровения за здравето и древни формули срещу болести  
смъкнат текст - да

12.03.2021

Елеазар Хараш: Откровения за Христос
смъкнат текст - да

12.03.2021

Елеазар Хараш: Древният и Древността, Абсолюта и Бездната (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

16.04.2021
Елеазар Хараш: Откровения за Пустинята
смъкнат текст - да

16.04.2021
Елеазар Хараш: Реално е само невидимото. В Дзен същественото се случва в тишината (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

07.05.2021
Елеазар Хараш: Здравето зависи от умението да видиш същественото в своя живот (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

07.05.2021
Елеазар Хараш: Гносис - Това е изливане на Бог в човека (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

11.06.2021
Елеазар Хараш - Откровения за висшата практика - ЗИКР (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да

16.07.2021
Елеазар Хараш - Откровения за Втория Прастарец, Мистерията и Абсолюта
смъкнат текст - да

16.07.2021
Елеазар Хараш: Целта на Грехопадението е пълно завръщане в Бога с Осъзнаване и Единение (ЛЕКЦИЯ)
смъкнат текст - не 

13.08.2021
Елеазар Хараш: Откровения за фана - разтварянето в Бога
смъкнат текст - да

13.08.2021
Елеазар: 24 въпроси на зрители - Светлината, Биджа Мантра, Агарта, Старците, Различаването
смъкнат текст - да - вижте тук

10.09.2021
Елеазар Хараш - Откровения от Първия Пра-Старец
смъкнат текст - да

10.09.2021
Елеазар Хараш - Древни думи и формули за Зикр (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

15.10.2021
Елеазар Хараш: Зикр е Божият замисъл в твоята душа (ОТКРОВЕНИЯ за Зикр, част 3)
смъкнат текст - да

15.10.2021
Елеазар Хараш: Тайнството Миг, Атлантида и атлантите (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

19.11.2021
Елеазар Хараш: Помните ли постоянно Бога, Бог се грижи за вас! (ОТКРОВЕНИЯ от Сай Баба)
смъкнат текст - да

19.11.2021
Елеазар Хараш: Откровения за смъртта (Тайната на смъртта - част 2)
смъкнат текст - да

19.11.2021
Елеазар Хараш - Въпроси на зрители за смъртта, заминалите души, сънищата с починали и евтаназията
смъкнат текст - не

10.12.2021
Елеазар Хараш: Откровения за Христос и Библията; истинската Библия - Акаша (ИНТЕРВЮ 10/12/2021)
смъкнат текст - да - вижте тук

10.12.2021
Елеазар Хараш: Само съкровената Същност има значение за Бога (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

24.12.2021
Елеазар Хараш: Заради Любовта, Скритият свят стана Явен (ИНТЕРВЮ за Любовта и Христос)
смъкнат текст - не

24.12.2021
Елеазар Хараш: Любовта към Бога отнема силата на злото (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

 
Елеазар Хараш - интервюта през 2022

 
11.02.2022
Елеазар Хараш: Тайната на Сфинкса (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

11.03.2022
Елеазар Хараш: Откровения за войната и мира (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

11.04.2022
Елеазар Хараш: Тайната на Пирамидите, Божествената изначалност и Великата Пълнота на Нищото (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

15.05.2022
Елеазар Хараш: Лили Димкова е тиха Светлина на Бога, тих Слънчев Лъч в Света...!
смъкнат текст - не

15.05.2022
Елеазар Хараш: Божието Огнено Слово - закони, формули, концентрация (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

17.05.2022
Елеазар Хараш: Древното зло (6666) е пълно отричане на Бога и Истината. То е мощно затворена Врата
смъкнат текст - не

12.06.2022
Елеазар Хараш - Неизвестни изречения от Христос (АПОКРИФИ ~ ЛЕКЦИЯ)
смъкнат текст - не

12.06.2022
Елеазар Хараш: В Грехопадението има дар за Спасение, Дълбоко Израстване и скрита Благодат (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

10.07.2022
Елеазар Хараш: Мъдростта на Парацелз и есенциални мисли за здравето и болестите (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

12.08.2022
Елеазар Хараш: Покоят е Древно състояние, чист Дух - Сияние, което никога не губи себе си (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не

12.08.2022
Елеазар Хараш: Жената Душа е трепет от най-древния Огън на самия Бог (ИНТЕРВЮ за Изида и Золайра)
смъкнат текст - да - вижте тук

09.09.2022
Елеазар Хараш - 19 въпроси на зрители на Портал12 (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук  

16.10.2022
Елеазар Хараш: Свещенното Единство с Бога е задължително за Братството (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук  

18.11.2022
Елеазар Хараш: В Акаша са скрити Тайните на живота и древните думи. 5-ят елемент е АКАША (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук

09.12.2022
Елеазар Хараш: Само себепознанието преобразява човека (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук   

09.12.2022
Елеазар Хараш: Чистият смях - метод за лечение, изцеление и прозрение (ИНТЕРВЮ - част 2)
смъкнат текст - не  

23.12.2022
Елеазар Хараш: Човек става Син Божий само по Божия Воля (ИНТЕРВЮ за Тот, Учителя и Древен Египет)
смъкнат текст - да - вижте тук Елеазар Хараш - интервюта през 2023
 
10.02.2023
Елеазар Хараш: Неизречената Библия и Втория Прастарец (ИНТЕРВЮ - 10.02.2023)
смъкнат текст - да - вижте тук   

10.03.2023
Елеазар Хараш: Любете враговете си! (ИНТЕРВЮ за КАРМАТА)
смъкнат текст - да - вижте тук 
  
07.04.2023
Елеазар Хараш: Христос показа, че Животът е в Духа (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - не 

19.05.2023
Елеазар Хараш: Главната Тайна на Кабала и Гласът на Бога (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

09.06.2023
Елеазар Хараш за Махарадж
смъкнат текст - не 

14.07.2023
Елеазар Хараш: Богомилите показаха, че Истинското в човека е непобедимо (ИНТЕРВЮ)
смъкнат текст - да - вижте тук    

11.08.2023
Елеазар Хараш: Само един Път има - СЕБЕПОЗНАНИЕ и БЕЗУПРЕЧНОСТ ! (ИНТЕРВЮ за Ал Хадир и суфите)
смъкнат текст - да - вижте тук    

01.09.2023
Елеазар: Истинската Майка сътворява Бог в децата си (ИНТЕРВЮ за жената, детето, Любовта, Прамайката)
смъкнат текст - да - вижте тук   
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12