Търси

Единство на Балканите - дискусия

Начало
05.02.2016 г. от: 18:00 ч.
Край
05.02.2016 г. от: 19:30 ч.
Организатор:Клуб Нещото
Темата, която ще разгледаме на тази среща-дискусия в Нещото е за необходимостта от единството, взаимопомощ и разбрателството на народите от балканският регион.
 
„Кои сме ние българите?” – това е въпрос, който е вълнувал нашите възрожденци. А въпросът продължава да стои, не е отшумял във времето, достига и до нас. Звучи и днес със същата сила и чака отговор.
 
И така е не само при нас. Навлезли сме във време, когато въпросите „Кои сме ние?” или „Кой съм аз?”, т.е. въпросите за идентичността, се задават повсеместно. Основната идея на срещата е да манифестираме своето виждане за необходимостта от уважение, взаимопомощ и за по-тясно и всестранно единство между народите и културите в нашият регион. Ще обсъждаме какво ни обединява на Балканите, особени ли са балканската култура и менталност. Кои са предизвикателствата, които стоят пред нас, как може сами да си помогнем?
 
Не на последно място какви са значението и ролята на България и българите, и защо е важно да надмогнем ограничено-провинциалния мироглед, за да можем да бъдем полезни по някакъв начин на обществото и хората около нас. Можем да се запознаем и с някои интересни философско-исторически идеи.

Водещ: Димитър Филипов – учител, историк по образование, със сърце на философ и поет.
~~~~~~~~~~~~~~
Вход: Свободен*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Клуб Нещото е свободно пространство за споделяне на идеи, умения, опит, вещи. Мястото е некомерсиално и издръжката му зависи единствено от даренията на неговите посетители - всеки според възможностите и желанието си. За да продължи това място да съществува, зависи от всички нас.
 

Спонсори на Портал 12