Търси

Единствените видео кадри на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

29.07.2019 г.
8889
Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно : 05:03 ; 10:57 + кадрите от Паневритмията. Изначалния Старец ( от йерархията на 24-та Старци, посочени в Откровението на Йоан) е бил Безименен. Сега този Първи Старец има Имената - Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Бeзначалното. Учителя е Древен Старец, Древен Трон. Той се обменя с Бездната, с Безкрая. Учителя пие Елексира на Безкрая, Той живее в него. Неговата Мъдрост е естеството на Безкрая. Това, което знае един старец, е неведомо за мъдреците и светците. Старецът не търси Бога - той гледа чрез Неговите очи, мисли чрез Него, действа чрез Него. Учителят Старец е Праобраз на Древния, той е изява на Древния. Учителят и Древният, това е осъщественото Единство. Светците и мъдреците са приближени до Бога, но Старецът се е слял с Него. Учителят е понятие неведомо, той е като Третото Крило на Орела при толтеките. Светците и мъдреците са духовни, Учителя е Божествен. На светците често им липсва Мъдрост, на мъдреците им липсва Премъдрост, но Учителя е друго измерение. Той може да изрече неща, които да смутят и светеца, и мъдреца. Светецът и мъдрецът имат опит, но Учителя освен опита владее и нещо, което е отвъд опита. Светецът и мъдрецът са преживели нещо от вечността, Учителя се е срещнал с Безкрая. Учителя е отломък от Безкрая и за да го разбереш, не е достатъчно да четеш Словото му - трябва да си призован. Да четеш и да си призован, са различни неща. На призования му е позволено да влиза в безмълвието и присъствието на Учителя. Има два вида призовани. Позволено ми е да ви го обясня: Първите са призовани естествено - те учат сериозно и обичат Учителя цял живот, но другото призоваване е тайнство - тук трябва многократно да си умирал за Истината и Бога, за да познаеш Учителя по съвсем друг начин; защото, ако животът ти е по-скъп от Истината и Бога, оставаш в старото призоваване - дългия и бавен път, но също благословен и почтен. Естествено призованите живеят в душата си, другите малцина призовани живеят в Духа - те са близо до Храма. И едните, и другите обичат Учителя и му посвещават живота си: едните по естествен начин, а другите по тайнствен начин. И едните, и другите са благословени. Тези, които само уважават Учителя, те ще бъдат призовани в бъдеще. Тези, които не уважават Учителя, тях ще ги учи мрачният път на съдбата. Те могат да говорят колкото си искат за Бога, но тук, при тях, е съдбата и тя ще ги учи, а не Промисълът, защото Учителя е Промисълът на Бога, Словото на Бога. В Учителя сам Бог е осветил Себе Си. Благословени са тия, които разбират какво казвам. АУМ / Елеазар Хараш *******************************************************

Призванието на Учителя Беинса Дуно към българския народ е слязло Слово от Духа: Послушай думите на Небето: Братя и сестри от дом славянски, род на страдание, племе на раздори, душа и сърце на бъдещето, Живот и Спасение на настоящето, носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото: Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на Мира, което иде и наближава в силата си да отбележи едно велико събитие в живота на този свят; и ако се покажете верни от сега на това благородно и свято звание, което ви чака, то, вярвайте, сам Бог на Силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във Върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на Висшето свято дело на великото избавление... 

https://portal12.bg/Uchitelya-Beinsa-Duno.tag467
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12