Търси

Един ден на Изгрева - виртуална разходка

Начало
17.12.2015 г. от: 18:30 ч.
Край
17.12.2015 г. от: 19:30 ч.
Организатор:Общество Бяло Братство
Представяне на проект за исторически достоверна 3D визуализация на "Изгрев" – селището на Бялото Братство. Целта е да се види селището такова, каквото е било през 1940 г.

Проектът се състои от два етапа:
- Първи етап: изготвяне на карта с точните местопопложения на сградите, Салона, поляната за Паневритмия от времето на Учителя Беинса Дуно. Ползвани са аероснимки от военния архив и спомени на братя и сестри, които са живели на Изгрева.
 
- Втори етап: създаване на виртуална среда, в която да могат да бъдат разглеждани отблизо важните обекти намиращи се на картата. И тук са ползвани множество архивни снимки и спомени на братя и сестри.
  
Проектът има нужда от подкрепа, тъй като все още е в процес на разработка.

Място: ул. Кракра 11, 1504 София - Съюз на архитектите в България

 

Спонсори на Портал 12