Търси

Публикации / ЕК

права на природата
22.07.2016 г.
1740
2

Човечеството е на път да признае природата за правен субект

С идеята “Права на природата” се преобръща съществуващата към момента парадигма, като се постановява, че по дефиниция цялата природа е защитена. А цел на правата е да се очертаят границите на допустимото влияние върху природата.
Виж повече

Портал12 TV /ЕК

Събития /ЕК

Фоторазкази / ЕК

Спонсори на Портал 12