Търси

Двудневен семинар -Когиталност- в София

Начало
20.02.2016 г. от: 09:30 ч.
Край
21.02.2016 г. от: 19:30 ч.
Местоположение
град София, ул. Хенрик Ибсен 5
Организатор:Академия Когиталност
Семинари Когиталност са едно пътуване към теб, с което можеш да откриеш безграничния си потенциал! Семинарът включва обяснения за това какво представлява когиталността, акашови записи, етимология и въздействие на думите върху ДНК, его и неговите функции, сънища и тяхното тълкуване, епифизата (третото око) – ключ към необятните възможности (практически упражнения за активирането й), ФРМ – футуро-ретроспективна методика (Регресия/Прогресия) с включено практическо приложение по време на семинара… 

Програма:

20.02. – събота

І. Част: Същност на Теория от Когиталността
 • Парадоксите на видимия и невидимия свят. Подреждане на „парченцата от пъзела” при търсене на материята – научни доказателства и факти. Електричество в Египет, Хигс бозон, институт Чалмърс и фотоните от вакуума, изтритият елемент от Менделеевата таблица (ефир)… Знанието не може да се изгуби.
 • Същност на вибрационното изграждане на света. Лист на Мьобиус, бутилка на Клайн, осцилатор на Тесла. Системи, Вселени и мултивселени.Илюзията, наречена материя… Парадокси в Теория на относителността и в теоремата на Бел. Енергия и информация, вълни и взаимодействия (звук, светлина, гравитация…). Образуване на холограми.
Кафе пауза – 15 мин.
 • Хипотеза на Теория от Когиталността. Поява на Гравитация и Светлина. Пространствено-времевият континуум и когиталността.
 • Нулевата точка и Цялото. Същност, обяснения и доказателства за понятието един-е-ние на всичко, което Е!
Обедна почивка – 60 мин.

ІІ. Част: Код на безграничните възможности
 • ДНК – двойната спирала светлина и вълновата генетика. Доказателства на А. Цайлингер. Ефект и сила на Казимир. Произход на материята и човека.
 • Бутилка на Клайн и осъзнаване на движението на холограмата.
Кафе пауза – 15 мин
 • Етимология – думите и влиянието върху ДНК. ГМО и вълновата генетика – прилики и разлики.
 • Що е емоция? Влияние на емоциите. Дендритогенеза и промяна на връзките в мозъка в посоката, която желаем.
 • Медитация за активиране третата спирала на ДНК.
21.02. – неделя

ІІІ. Част: Що е Его? Филтри, нагласи и трансформация на мисленето. Енергиен свят.
 • Егото като ментално защитно поле, върху която „наслагваме“ своите филтри (мироглед, базиран на опитност). Влияние на филтрите върху собствения ни потенциал и знание…
 • Страхове и нагласи. Егрегор и образуване. Методи за преодоляване на стари убеждения и филтри. Приемане, честност. Изборът „Свобода или Сигурност”. Истина, воля и вяра. Дифракционни решетки и протонни полета – основа на Его-то. Рейки, жизнена енергия и влияние на честотите върху формата на материята и емоциите.
 • Информационното поле като библиотека на знанието – практически упражнения. Ченълинг и „пътуване” в червеева дупка чрез упражнението „златен триъгълник”. Бялата стая и лечение. Прана дишане и приложение.
Кафе пауза – 15 мин

ІV. Част: Възможности на третото око. Сънища и послания от когиталността.
 • Епифиза. Активиране на „кундалини”. Навлизане в енергийния свят. Лиден. Плазмена топка и работа със светлината.
 • Сънищата – информация, предупреждение от когиталността. Как да помним сънищата си? Тълкуване и символи. Речник и етимология – приложение.
Обедна почивка – 60 мин.

V. Част: Време и паралелни реалности
 • Медитация „Връзка с всичко, което Е!”
 • Илюзията на пространството и времето. Телепортация. Паралелни реалности. Изборът и намерението – проява на свободната воля. Регресия и прогресия – методики и основни принципи.
Кафе пауза – 15 мин

Практическо навлизане в регресия – всеки го може. Приложение и анализ.
Закриване на семинара…

Стойност на поканата:
до 07.02.2016.: 55лв.
след 07.02.2016.: 81лв.

За още информация и записване:
http://online.kogitalnost.com/events/20-21-02-2016/


град София, ул. Хенрик Ибсен 5

 

Спонсори на Портал 12