Търси

Доц. Алин Котига: Невробиологични основи на свързването и травмата

Начало
12.09.2020 г. от: 09:00 ч.
Край
13.09.2020 г. от: 17:00 ч.
Телефон:0888800491
Лице за контакт:Виолета Спирова
Съдържание на обучението:

Важен брой научни изследвания разкриват, че през последния триместър на бременността генетиката и епигенетиката са отговорни за развитието на мозъка. По този начин майчиният стрес в критични периоди е отговорен за развитието на определени области в мозъка. Раждането, постнаталната връзка майка-дете и други перинатални фактори участват в създаването на психологическата структура, в която ще се развие бъдещата привързаност.

Теорията за привързаността разкрива, че кърмачето и майчината фигура са склонни да формират емоционална връзка с последици за бъдещото емоционално развитие на детето. Ефектите от сигурна/несигурна привързаност през първите години от живота засягат определени мозъчни зони чрез процеса на невропластичност. По този начин, най-новите изследвания в невробиологията са в подкрепа на гледната точка, която гласи, че тези модели на междуличностно поведение имат отражение по-късно в живота.

Резултати от обучението/умения:

Информация за пренатална травма и травма на развитието;
Теоретично и практическо разбиране на моделите на привързване, мозъчните области и социалното взаимодействие на бебето;
Развитие на практически умения за разграничаване на сигурен от несигурен модел на привързване през първите години от живота.

Методи на преподаване:
  • Презентация на PowerPoint
  • Видео презентация
  • Дискусии
  • Практически упражнения

Лектор: Доц. Алин Котига

Старши клиничен психолог в Университетската болница за спешни случаи в Букурещ и aсоцииран преподавател в Университета по приложни науки в Дармщат, Германия и Университета в Букурещ.
Доц. Котига защитава докторска дисертация на тема „Връзката между майчината емоционална наличност, усложненията при раждането и емоционалното развитие на бебето“ през 2010 година. Интересите и научните му трудове са в сферата на пренаталните корени на майчината привързаност, пре - и перинаталната психология и невробиологията на привързаността.
Доц. Котига е вицепрезидент на Isppm - Международното общество за пре- и перинатална психология и медицина.

Цена: 190 лева за двата дни.
Местата за обучението са ограничени.

За повече информация и записване:
0888800491 - Виолета Спирова

 

Спонсори на Портал 12