Търси

Дневници на Справедливостта - Беседа с духовния учител Георги Изворски и Силвина Бел

Начало
29.06.2019 г. от: 10:00 ч.
Край
29.06.2019 г. от: 13:00 ч.
Организатор: Георги Изворски/ Сити Марк Център за Изкуство
Сайт:https://georgiizvorski.com
Facebook:georgiizvorski
Беседа с духовния учител Георги Изворски и Силвина Бел.

Беседите са със свободен вход и не е необходимо предварително записване.

Първата за 2019 година беседа на Георги Изворски и Силвина ще бъде изключително прозрение и озарение, с много споделен опит от лечението и работата с много хора.

Споделен опит от ежесекундната работа в духовния свят, който все по-концентрирано и директно
взема участие в събитията на Земята.
Ще осветлим донякъде събитията в невидимия и видимия свят, случили се през последните месеци.
Ще открехнем леко завесата, за да разберете как работи духовния свят.
Фокусът ни ще бъде Принципът на Справедливостта, който вече пълновластно работи на Земята.
Ще дадем прогнози за бъдещи събития.

Време е за Истината.

 

Спонсори на Портал 12