Търси

Дискусия за опазване на горите като туристически ресурс

Начало
20.04.2016 г. от: 11:00 ч.
Край
20.04.2016 г. от: 13:00 ч.
Организатор:Зорница Статиева и Десислава Алексова
На 20 април 2016 г. от 11.00 ч. в Информацонен център на МВБУ, гр. Ботевград, ул. „Гурко” № 14 ще бъде проведена публична дискусия на тема: "Опазването на горите – основен ресурс за повишаване качеството на туристическия продукт" 
Гост лектори ще бъдат инж. Тома Белев и инж. Зорница Стратиева

На дискусията ще се опитаме да дадем отговори на въпросите:
- Защо горите са важен туристически русурс и всяка гора ли може да бъде обект за туризъм?
- Кои гори са с висока консервационна стойност и как да ги опазим?
- По какъв начин всеки един от нас може да даде своя принос за опазването на гората?

Като официални гости са поканени:
Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград
Инж. Иван Степанов – директор на ДГС Ботевград
Мартин Тинчев от Сдружение "За Ботевград", председател на Об. съвет на Община Ботевград

Сред поканените са още:
Добри Доцов – председател на туристическо дружество „Венеца” – гр. Ботевград
Ангел Ангелов - директор на БКС Ботевград

Дискусията е отворена за студенти, активни граждани, местни организации и представители на заинтересованите институции. По-подобна информация ще бъде публикувана в събитието в края на следващата седмица.

град Ботевград, ул. „Гурко” № 14,

 

Спонсори на Портал 12