Търси

Детски психологически-креативни работилници

Начало
03.04.2017 г. от: 18:00 ч.
Край
03.04.2017 г. от: 19:00 ч.
Имейл:info@bms.ari100.com
ПРЕДСТАВЯНЕ
3 април  2017г.  от    18.00ч.
в залата на холистичен център "Body-Mind-Spirit", ул.Иларион Макариполски № 1, гр.Варна
вход: свободен

Детските психологически-креативни работилници са форма на групова, психологическа работа с деца, чрез методи на арт-терапията /рисуване, моделиране, слушане на музика и др./
Целта на курса е да помогне на детето да изразява себе си, да бъде самостоятелно и отговорно. Да разграничава намерения, решения и действия , като добри и не добри. Да осмисля последиците от своите решения. Детското въображение е красиво и без граници, чрез него ще отработваме добродетелите и ценностите в живота.
Курса включва модулни занимания, разделени на 4 или 5 отделни сесии, които ще развиват знанията, фантазията, координацията, паметта и вниманието на децата по поставени теми. 
Паметта и вниманието на детето ще бъдат водени от вълшебния свят на аудио приказките, като всеки път ще се обсъжда различно нравствено качество. Ще го обсъждаме и ще даваме примери за добрите неща в живота.
ПЪРВИ МОДУЛ: АПРИЛ
4 ЗАНИМАНИЯ, ВСЯКА СЪБОТА ОТ 10.00-11,30Ч.
‘‘Абу- мързеливият и хубавицата‘‘ по Шехерезада
/ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛИТЕ ЩЕ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО/
И не на последно място: работата в малка група под ръководството на опитен психолог , арт-терапевт е най-добрият и резултатен метод за изучаване и въздействие върху детската психика и поведение. Детето въвлечено в творчески процес само демонстрира своите нагласи и виждания, а терапевтът по индиректен начин може да влияе върху изграждането на желаното поведение. Този подход и арт-терапевтичната работа са особено ефективни при децата срещащи затруднения в изразяването и задръжки в общуването, децата страдащи от липса на концентрация или свръх възбудимост на психиката. Децата с поведенчески и емоционални девиации също демонстрират добро повлияване от груповата арт -терапевтична практика.
Заниманието НЕ е подходящо за деца с ментални и физически увреждания и СОП.
Автор и водещ психолог и арт терапевт: Андриана Каменова
Координатор на курсовете: Мая Миронова-Пройчева
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛЕФОН: 0885 88 37 38


 

Спонсори на Портал 12