Търси

Дао-ин практика за овладяване на енергията отвътре - Лаборатория за развитие

Начало
17.08.2019 г. от: 12:30 ч.
Край
17.08.2019 г. от: 14:30 ч.
Организатор:INBI Laboratory
Имейл:info@inbi.bg
Телефон:089 221 5824
Сайт:www.inbi.bg
Лице за контакт:Баоджън (Христо Сотиров)
Изкуството на вътрешна регулация на енергията – Дао-ин – е насочено към изграждането на тялото в седнало положение и разбиране на базовите принципи на концентрацията на съзнанието, регулацията на енергията и осъзнаване на петте ин-органа.

Петте ин органа – сърцето, черния дроб, бъбреците, белите дробове и далакът – формират опората на енергията в човека. Ако ги чувстваме, контролираме и развиваме, ние поддържаме вътрешно равновесие, живеем в радост и покой. Едва след постигането на контрол може да се говори за цялостно управление на енергията и нейното култивиране за постигане на качествени изменения в тялото.

Когато практикуваме Дао-ин, не следва да се стремим към постигането на бързи резултати. Както и всяка друга техника и тук резултатите зависят от вътрешния ритъм на практикуващия. Тази практика цели да подпомогне натрупването на сила, която да се използва за по-нататъшно задълбочаване в процеса на самопознание и самоусъвършенстване.

Практиката е подходяща за всички практикуващи даоистка йога, които биха искали да се задълбочат в познанието на своето тяло и циркулацията на енергията в него.
Практиката ще завърши с прием на чай за усвояване на състоянието.

Програма:

Настройка и отваряне на мозъка: даоистки масаж на главата;
Напълване на мозъка: работа с балсам 900;
Дао-ин:
  • формиране на цинобърните Полета;
  • събиране на еликсира;
  • изкуство на петте орбити
  • събиране на вътрешните ингредиенти;
  • събиране на външните ингредиенти;
  • дванадесетстъпалната кула;
  • събиране на сферите.
Усвояване на наработеното: прием на чай.

Разписание:12.30-14.30
Цена: Обща 20 лв.

Членове на INBI: 15 лв.
Водещи в INBI: 10 лв.

Водещ: Баоджън (Христо Сотиров)

Спонсори на Портал 12