Търси

Да разбираме бебетата-соматична преспектива за работа с родители и бебета.

Начало
08.04.2017 г. от: 10:13 ч.
Край
09.04.2017 г. от: 10:13 ч.
Организатор:ИИнститут за звукова терапия психотерапия и творчество
Имейл:instpsycult@gmail.com
Да разбираме бебетата-соматична преспектива за работа с родители и бебета.

"Има процеси в човешкото тяло, които ни  информират за  нашите възприятия и реакции, но като заобикалят съзнанието. Нашата способност да признаваме тяхната стойност и доверие  е мъдрост и е от особено значение по време на бременността, раждане  и отглеждането на  бебета. В областта на соматичното поле ние нарчаме това качество на мозъка " въплащение". Работейки с родителите за хармонизация на тяхната сензитивност  ние изграждаме техните качества и ресурси те да хармонизират техните бебета. Чрез свързване на знанието за последователността в движенията на развитието  и как това развива мозъка като част от тялото ние даваме на родителите информация за потребностите на техните бебета, подкрепя ме ги по подходящ начин да се чувстват уверени в своите решения. Това е моята работа за всички"
                                    А. Витковска


Да  "ходиш обут  в  обувките на някой друг", за да го разбереш по- добре  е древна концепция.  Какво се случва когато прилагаме тази концепция за бебетата? Какво научаваме за техните потребности, как това ни помага да подкрепяме тях и родителите им.  В този преживелищен тренинг Аня Витковска ще отвори съзнанието ни за важността от движението  и докосването през първата година от живота. Чрез движение ние ще проучим и изследваме принципите и предизвикателствата, пред които бебета са  изправени, за да се развиват на физическо и психологическо ниво.  От тази соматични перспектива ние ще се съсредоточим  върху дейности, упражнения и игрови идеи, които могат да бъдат използвани в групи или с индивидуални клиенти, за да  се дава възможност на родителите да последват примера на бебето си с яснота, лекота и увереност. През  двата дни от тренинга ние  ще се движим от и в нашашата първа година от живота ни, за да осъзнаваме и научаваме как да подкрепяме родителите да разбират потребностите на своите бебета.  Ще изследваме   методите на споделяне на информацията и как да  я прилагаме в нашата работа. Предвижването от процесите  на  дълбока рефлексия към практическо приложение ще е свързано с много забава и смях между тях. Това е една чудесна възможност да развивате рефлексия във вашата практика, да споделяте и създавате контакти на дълбинно ниво. Тренинга е подходящ за психотерапевти, психолози, социални работници,педагози, акушерки, дули, работещи с бременни, лекари и др.Този подход  се основава на принципите на Body-Mind Centering®, соматични практики, разработени през последните 35 години от Бони Bainbridge Коен (САЩ), практиката на Автентично движение и работата на психолог Даниел Стърн.
Ана Витковска практикува  и  обучава в трепаия чрез соматично движение. Специализирала е в работата с родители  и бебета. В нейните групи и индивидуални сесии родителите се обучават и научават за важността  на движението и докосването за развитието на техните деца Със специална комбинация от практики за изследване на тялото, дейности за наблюдение и игра нейният метод изгражда качества като емпатия, осведоменост, знание за изпълнение. Целта е да се даде възможност да родителите да правят информиран избор, да се наслаждават на движението на детето  и да бъдат удовлетворени от тази роля.
Ана Витковса е терапевт, който интегрира работа с тяло и движене. Член и преподавател е в  Institute of Integrative Bodywork and Movement Therapy . Както по-горе е написано работата и интегрира практиките на автентично движение, контактна импровизация, Body-Mind Centering®, работата на психолозите Даниел Стърн, Сю Герхард, Вероник Шерборн. Член  е на  Somatic Movement Therajpist and Education with the International professional body  of ISMETA ISMETA 
Дати на провеждане: 08-09.04.2017г.
Започваме 9.30 в събота и завърщнаме в 16.00 в неделя.
Цена на курса
100лв- до 28.02.2017
150лв. до 15.03 2017
200лв. до 31.03.2017
270лв. до 05.4.2017г.
При посещение на екипи от организации цената е по договаряне.
Максимален брой участници в тренинга 16 -20ч.
Банкова сметка за плащане на таксата:
BG49STSA93000014216013
тел. за контакт
0886086041
0893699041
Институт за звукова терапия, психотерапия и творчество
е -mail- instpsycult@gmail.bg
Място на провеждане:
SOHO ЦЕНТЪР
ул. Искър 4, София 1000 (В близост до метростанция Сердика)

Спонсори на Портал 12