Търси

Българския географски фестивал - Казанлък 2016

Начало
16.04.2016 г. от: 08:00 ч.
Край
17.02.2016 г. от: 17:00 ч.
Местоположение
град Казанлък
Организатор:Български географски портал - Географ БГ
Имейл:geografski.festival@gmail.com
Скъпи приятели на Географията, имаме удоволствието и честта да ви поканим на Българския географски фестивал - Казанлък 2016!

Какво ще се случи на Фестивала?

- интерактивни и практически състезания за ученици в уникален за България брейн-ринг формат*;
- панелна сесия от презентации на географи и пътешественици;
- географска изложба;
- обучения за ученици и учители;
- празнична географска вечер и забава;
- екскурзия в района на град Казанлък; 
- организиране на тематични щандове с географска литература;
- обявяване на победителите в националните конкурси за ученици, за учители и любители на географията;
- и много тематични географски изненади и забавни моменти.

Организаторите

Съорганизатори на географските празнични дни са Български географски портал - Географ БГ, Община Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ - Казанлък, Българско географско дружество, Асоциация на професионалните географи и регионалисти - клон Казанлък, Катедра „География и методика на обучението по география" на Шуменски университет, Издателство "Булвест 2000" и др. Организационният комитет за провеждане на мероприятието е в състав: проф. Р. Пенин, доц. Н. Тодоров, доц. Кл. Найденов, доц. М. Пенерлиев, ас. Д. Желев, ас. Е. Сарафова, В. Денчева, Р. Милев, И. Гинева, И. Димов, Р. Цингова, А. Китев, Т. Малинова. 

Как може да участвате?

Участието във Фестивала е безплатно и става с регистрация чрез онлайн заявление – индивидуално (като гост) или отборно (за ученическо състезание). 

Ученически състезания

Форматът на състезанието по време на Фестивала предвижда провеждането на отборно състезание - Географиада. Заявлението за участие е отборно и се попълва от ръководителя на отбора (учител по география). Всеки един отбор, който участва, трябва да има ръководител и трябва да бъде съставен от 4 ученици-състезатели – двама до 7. клас и двама до 12. клас. Допуска се образуването на отбори с деца от две или три училища от едно населено място. Допуска се и втори учител-придружител на отбора. Един от учениците трябва да бъде посочен за капитан на отбора.

Самото състезание ще е интерактивно и в него участниците ще трябва да отговарят като отбор на въпроси в рамките на определено време. Въпросите ще бъдат задавани чрез мултимедия, а надпреварата ще бъде проведена от модератор и пред публика. Тематиката на въпросите ще покрива сфери на географското познание, застъпени в обучението по география от 5. клас до 12. клас.

На втория ден от Фестивала за учениците е предвидено обучение за работа с GPS-технологии и други географски изненади.

Детайли остносно регистрация, участие или посещение като гост може да видите тук:
Български географски портал Географ БГ
 
Важни срокове:
 
- 15 март 2016 г. – краен срок за подаване на заявления за участие във Фестивала;
- 31 март 2016 г. – краен срок за изпращане на материалите за участие в националните конкурси


 

Спонсори на Портал 12