Търси

Безплатна Демонстрация на Пренареждане на матрицата с ТЕС

Начало
01.10.2016 г. от: 11:00 ч.
Край
01.10.2016 г. от: 13:00 ч.
Организатор:Dimitrina Krusteva
Поради проявения интерес към демонстрацията се наложи да сменя залата с нова, по-голяма, която се намира в Център Идея Вита на ул. Лерин 64. Часа на събитието и темата остават същите. С пожелание да се насладим на изживяването!

На това събитие ще ви представя Техниките за емоционална свобода и надграждащата я Пренареждане на матрицата, разглеждайки ползите от прилагането им за емоционалното и физическото здраве, както и ще направя демонстрация с човек от публиката за онагледяване на резултатността.

  

Спонсори на Портал 12