Търси

Базов курс по Позитивна Психотерапия

Начало
26.11.2016 г. от: 12:00 ч.
Край
27.11.2016 г. от: 14:00 ч.
Организатор:Психотерапия И Психологическо Консултиране
Имейл:evgeniya.yordanova@gmail.com
Ноември месец, 2016год. в гр. София стартира обучение в базисно ниво по позитивна психотерапия към Дружество по Позитивна психотерапия. Курсът включва теоретични знания, практически психотерапевтични умения, самопознание, психодинамика, партньорство, казуистика, работа с приказки и притчи. Завършването на курса става с колоквиум. Предназначен е за хора с бакалавърска степен (или процес на обучение) по психология, хуманитарни и артистични науки, медицина, както и за работещи с хора и екипи. Изучава се като квалификационна степен. Издава се сертификат от Дружеството по позитивна психотерапия в България, член на Българска асоциация по психотерапия и WAPP (Световна асоциация по Позитивна психотерапия) – Германия. При желание се придобива Международен сертификат за психотерапевт от WAPP.

Позитивната психотерапия е в основата си дълбинно психологичен психотерапевтичен метод, създаден в началото на 1963 година от Проф. Д-р по медицина Носрат Песешкиан. Тя се базира на хуманистичната картина за човека, психодинамичната теория за болестите и използва иновативни техники. ППТ може да се разглежда като конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия.

Позитивната психотерапия е с широко поле на действие. Методът може да се използва като лечебен метод в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране, но и като помощ за самопомощ при всички специалисти, работещи с хора: педагози, учители, социални работници, мениджъри и пр. Картинно – образният език на приказките и езиковите картини улесняват преработването на проблематиката във всяка възраст и състояние на психиката.

ППТ е в основата си съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин клиентът/ пациентът укрепва себе си в борбата с болестното, с проблема.

ППТ е удачна техника за фамилна и групова терапия. Методът позволява обкръжението (членове на фамилията, колеги, приятели, останалите в групата) да бъде привлечено като ко-терапевт.

Позитивната психотерапия тръгва от наличното, действителното ( Positum) и го конфронтира с другата страна на болестта, не толкова видима, но с изключителна важност: функцията на болестта, нейният смисъл и позитивни аспекти.

Обучението продължава 120 часа. Провежда се един уикенд месечно (15 часа), с цена 60 лв.

Контакт за записване - Евгения Йорданова-Христова, GSM 0887 359020
email: evgeniya.yordanova@gmail.com


град София, бул. Евлоги Георгиев 79, Психотерапия И Психологическо Консултиране
 

Спонсори на Портал 12