Атлантически ритуал - Обединяване различните отдели на мозъка в единно тяло

  • Начало: 30.06.2019 г. от: 12:30 ч.
  • Край: 30.06.2019 г. в: 17:00 ч.
  • Организатор: INBI Laboratory
  • Тип събитие: Платено
  • Регион: София град
  • Добавена от Портал12
  • Facebook: INBI Laboratory
  • Лице за контакт: Пенко Иванов
Атлантическият ритуал е поход за разбиране на висшите честоти, които могат да се проявяват в човека, в неговия мозък.

Целите и задачите на този ритуал се състоят в това да се обединят различните отдели на нашият мозък в единно тяло. Това е съотносимо с понятието за кристал, тъй като нашият мозък е способен да изработва клетки с висши функции

Атлантическият ритуал препрограмира ограничената работа на мозъка, в която доминира само едното полукълбо и включва дълбоките функции на съзнанието. Той препрограмира не само едно-плоскостното ни мислене, но приближава съзнанието до разбирането на функциите на различните макрокосмически полета.

Атлантическият ритуал реанимира клетките на нашия мозък, възстановява източниците и създава предпоставки за непосредствено възприемане на вселената.
Ритуалът помага да овладеем едно високо ниво на осъзнаване на мозъка като система, както и да възприемем едно особено измерение на живота си, което живее успоредно с нас, но не се възприема.

Цена: 25 лв.
за членове на INBI: 20 лв.