Търси

Арт резиденции и съвременно изкуство - семинар в Бургас

Начало
15.02.2016 г. от: 16:00 ч.
Край
15.02.2016 г. от: 17:45 ч.
Местоположение
ул. Александровска 22, Бургас
Семинар в гр. Бургас на тема: „Начини за представяне на съвременното изкуство чрез арт резиденции“.

Семинарът се организира от Арт Резиденция "Старото училище", с. Горна Липница . 

Ще споделим нашия опит за:

- правене на международно концептуално модерно изкуство под формата на арт резиденция в малко село на основата на българския фолклор, история, бит и култура;

- приобщаване на местната общност, включително и децата, към модерното изкуство като активни зрители и участници;

- създаване на Ритуално изкуство и неговото въздействие върху обществото и световете.

Лектори в семинара ще бъдат Дарина Палова и Димитър Палов, юристи, артисти и членове на екипа на Арт Резиденция "Старото Училище", с. Горна Липница - http://oldschoolresidence.com/bg/

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Място на провеждане: Дружество на художниците - Бургас.

 

Спонсори на Портал 12