Търси

Публикации / Ариманически сили

ГМО - Англия
01.08.2019 г.
3149
2

Ариманически сили в Англия разрешават ГМО до няколко месеца

Обнадеждени от демоничното предложение на новия британски примиер с рошава коса, биотехнолгичните корпорации, разработващи ГМО веднага изразиха мнение, че щом в Англия бъде разрешено ГМО, това трябва да се случи и през следващите 5 години на ниво ЕС.
Виж повече

Портал12 TV /Ариманически сили

Събития /Ариманически сили

Фоторазкази / Ариманически сили

Спонсори на Портал 12