Търси

Архетипният свят на мартеницата

Начало
23.03.2017 г. от: 16:00 ч.
Край
23.03.2017 г. от: 18:00 ч.
Организатор:Семинари по Aналитичнопсихологическа Aнтропология
Архетипният свят на мартеницата, Част 2

Какъв е смисълът на мартеницата днес, пожелание за какво е тя – за щастие, здраве, късмет, ново начало, любов? В два семинара водещата ще се опита да обоснове идеята си, че зад привидната простота на мартеницата се крие много повече – цялостна представа на българина за първоначалото, за сътворението на космоса и човека, за връзката между човека и Бога, за безкрайността, за любовта и начините на свързване на мъжкото и женското. Водещата ще предложи аналитичнопсихологически подход към мартеницата, който ще бъде фокусиран върху символиката на различните типове мартеници и лежащите зад тях архетипи – бяло-червения цветови дипол, двойната и обикновена спирали, змията-уроборус, андрогина и свещения брак. Ще се покаже, че тези архетипи, които мартенският ритуал възкресява всяка година, отразяват различни аспекти на душата на българина и се проявяват не само вън, но и вътре, в нашите сънища.

Лекция 2. Архетипът на любовта и цялостната личност в мартеницата

В тази втора лекция за архетипния свят на мартеницата ще бъдат разгледани архетипите, лежащи в основата на сложната еднофигурна и двуфигурна мартеница. Ще се анализират внушенията на кръговите еднофигурни мартенички, които образно въплъщават заложената в нас потребност да бъдем цялостни и центрирани. Анализът на пискюлните еднофигурни мартеници ще ни върне към архетипните образи на андрогина, първия кръгъл човек, който е едновремено мъж и жена. Накрая ще се разгледа двуфигурната мартеница тип Пижо и Пенда, която представлява своеобразен фолклорен аналог на първия Адам. Ще се анализират различните модификации на тази мартеница, в които любовта между Пижо и Пенда е представена като обмен на енергии и като своеобразна интеграция на мъжката енергия от жената и на женската енергия от мъжа. Ще се покажа още, че тази мартеница ни представя Еросът като движещия принцип на антропогенеза, защото мъжът и жената могат да се развиват само като си взаимодействат и едновременно с това запазват своята относителна самостоятелност.

Водещ: проф. Красимира Байчинска

Вход: свободен

град София, улица "Московска" 6А, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН

Спонсори на Портал 12