Търси

Публикации / Анатолий Акимов 

структурата на пространство-времето
11.10.2017 г.
8379

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата на пространство-времето

Данните за движение на материята се пазят в информационно поле, което авторът Вадим Зеланд е нарекъл ”пространство на варианти”. То съдържа информация за всичко, което е било, което е и което ще бъде (кн.„Транссърфинг на реалността”). Не съществуват никакви ограничения като „сценарии” за съдбата на човека
Виж повече

Портал12 TV /Анатолий Акимов 

Събития /Анатолий Акимов 

Фоторазкази / Анатолий Акимов 

Спонсори на Портал 12