Търси

Методи, практики и формули - Елеазар Хараш

Практиката на формулите, практиката на Словото е най-висшата практика засега. Формулите са ключ за всички проблеми. Въпросът се свежда до търпението и постоянството. Формулите са могъщи същества, могъщи служители на Бога. Когато правиш формулите, чуй звука на Чистото си Сърце.

В истинското практикуване няма цел, а има само ПРОЦЕС НА ЛЮБОВТА. Значи кое е съществено при всички практики, за да са истински? Няма цел, има само процес на Любовта.

Натрупването на Словото е въпрос не само на Постоянство, но и на Съзнателност на Изричането. Словото и Съзнателността си взаимовлияят. Словото пробужда Съзнателността, а Съзнателността оживотворява Словото. Направиш ли някакво Изричане чрез Словото, гласно или негласно, трябва да вложиш в него Дух, Убеждение. Трябва да вложиш част от Същността си, за да го оживотвориш. Ти си Тайната на Изричането. Изричането трябва да произтича от самата ти Сърцевина. Ти си Одухотворителят на Словото.
Виж в Книжарницата

Спонсори на Портал 12