Търси

Уебинар - Градско земеделие и качество на живот

Начало
25.01.2023 г. от: 14:00 ч.
Край
25.01.2023 г. от: 16:00 ч.
Местоположение
онлайн
Организатор:Институт по философия и социология при БАН - бивш ИИОЗ
Телефон:02/9817946
Сайт:https://ips-bas.org
Facebook:Институт по философия и социология при БАН - бивш ИИОЗ
Секция „Общности и идентичности“ на ИФС-БАН организира уебинар за представяне на социологическо изследване на ефектите от градското земеделие, публикувано в книгата Urban Agriculture for Improving the Quality of Life през 2022г.

Ще отговорим на най-често задаваните въпроси за потенциала на градското земеделие да допринася за благосъстоянието на градските жители и ще обсъдим възможни решения на предизвикателствата пред развитието му.

Ще обсъдим начините, по които градското земеделие може да
подпомогне за справянето с ключови предизвикателства като бедност и социално изключване, както и неговите oбразователни ефекти и приноса му за по-устойчиви модели на потребление.

Ако имате въпроси по темата, които бихте искали да дискутирате, запишете ги на тази страница на събитието като коментар.

Спонсори на Портал 12