Търси

Важно


ВАЖНО:
Портал12 не организира лични срещи с лектори, личности от интервютата или автори на книги.
Портал12 не организира каквато и да е форма на платени семинари, курсове или инициативи.
Портал12 не предлага реклама под форма на банери, статии и видео материали.
Портал12 не публикува скрита реклама на продукти, хранителни добавки или услуги
Портал12 не толерира всякаква форма на разделение или фанатизъм в сферата на духовното развитие
 
 • Портал12 популяризира автентичното знание и мъдрост от древни и съвременни източници.
 • Портал12 насърчава културния и духовния обмен между различни общности.
 • Портал12 се стреми към обединение и разбирателство в сферата на духовното развитие и себепознание.
 • Портал12 подкрепя безвъзмездно инициативи, свързани със здравословния начин на живот и екологията.
 • Портал12 създава и разпространява документални филми и интервюта с вдъхновяващи личности и лидери.
 • Портал12 съдейства за разпространението на стойностни книги и материали за вдъхновение.
 • Портал12 предоставя място за обмен на познание и опит между различни поколения.
 • Портал12 активно подкрепя семейните ценности и родови традиции, без значение на религията.
 • Портал12 подкрепя възпитанието и образованието на децата в дух на любов, разбиране и съпричастност.
 • Портал12 подкрепя проекти и инициативи, насочени към социална отговорност и благотворителност.
 • Портал12 съдейства за разпространението на нови книги и материали, които вдъхновяват читателите.
 • Портал12 предоставя платформа за млади автори и творци да споделят своите публикации и творчество.
 • Портал12 популяризира безвъзмездно събития и фестивали, които обединяват хората около духовни и културни ценности.

За повече информация и контакти можете да се свържете с нас на:
 • телефон на онлайн книжарницата: 0877 12 77 12
 • телефон за партньорства, отразяване на лекции и събития: 0877 07 00 07
 • допълнителни телефони за връзка: 0878 11 11 21 ;  0877 88 00 88 ; 0878 24 25 87
* всички разговори се записват. Благодарим за партньорството на B2 Security

e-mail : info@portal12.bg

VIBER - Книжарница Портал12: 0877 12 77 12
Facebook: https://www.facebook.com/portal12bg/
YouTube: https://www.youtube.com/@portal12
 

Спонсори на Портал 12