Срещата на човека с Бога не става в полето на знанието, а в полето на Любовта
24.09.2020 г.
3417

Срещата на човека с Бога не става в полето на знанието, а в полето на Любовта