Johann Ge Moll

За мен: Писател, учен, драматург, философ и компзитор
Любим цитат: Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад