Satya Narayana

Възраст: 58 г.
Пол: жена
Регион: София град
За мен: обикновен човек
Любим цитат: Йога е спиране на ума, това е дефиницията. Когато умът спира, се установявате в състоянието на свидетел. При всички останали състояния отъждествявянето продължава да съществува. Сборът от всички идентификации образува Самсара. Това е светът. Ако живеете сред идентификации, то живеете в света, в страданието. Ако сте преодолели отъждествяването, вече сте свободни.
Ошо /Йога - наука за душата/