Найден Райчинов

За мен: Знам, че не знам.
Любим цитат: Прави каквото трябва, пък да става каквото ще.