Георги Берковски

За мен: Друг път ще напиша.
Любим цитат: Друг път ще напиша.