Kaloyan Anev

За мен: Давам индивидуални консултации за работа с интуицията и за личностно развитие.
Калоян, изследва духовното над 20 години, но е съзнателно на пътя на познанието и езотериката вече над 10 години. Лесовъд по образование и природозащитник по призвание, той е търсач до мозъка на костите си. Провежда беседи, практики и лекции на темите "За интуицията", „Новата земя/Новата ера/“, „Осъзнатост“, „Изкуството на малките стъпки“, „Забави темпото“, „Пожелано и непожелано добро“, “Взаимоотношенията в Новата земя“, „Личностно развитие“ и др.
Любим цитат: -С какво да започна?
-Бъди светлината на този свят. Създавай не разрушавай. Доведи моите хора у дома.
-Как?
-Със своя ярък пример. Нека стремежът/взорът/съзнанието ти бъдат към Божественото. Казвай само истината. Действай/бездействай само по Любов, само мотивиран и подбуден от Любовта. Живей по законите на любовта тук и сега, и во веки веков. Давай всичко, не искай нищо. Избягвай мерзки/ниско вибрационни мисли. Не приемай неприемливото. Учи всички които се стремят да научат/знаят истината за Мене. Нека всеки момент от твоя живот да бъде проявление на Любовта. Използвай всеки момент за благородни/достойни/високовибрационни мисли, ползвайки благородни думи, за достойни/благородни действия и бездействия. Бъди известен с тази свята известност, и чрез това манифестирай и Мене. Допринасяй за мира на земята, бидейки покоя за всички, които се докосват до теб, по един или друг начин. Бъди Мир. Чуствай и изразявай твоята божествена връзка със всички човек, място, вещ. Приемай всяко обстоятелство. Поемай отговорност за всичко. Споделяй с всички радостите си. Размишлявай/изучавай всичко тайнствено. Разбирай всекиго. Прощавай всяка обида/вина. Лекувай всяко сърце. Уважавай истините на всеки човек. Обичай всички богове, на които хората се покланят. Защитавай правата и достойнството на всеки. Грижи се за интереса и потребностите на всеки. Опирай се/знай/уважавай светостта на всеки. Откривай и показвай великите таланти на всеки. Съдействай за радостта и щастието на всеки. И бъди уверен в израстването/безпроблемното бъдеще на всеки човек, във името на безпределната/безусловна Любов към Бога. Бъди жив и дишащ пример за Божествената правда на Всевишния, който си Ти. Бъди скромен. Говори тихо, вниманието на другите заради самото внимание да не те интересува. Говори спокойно така че всеки да почувства любовта. Говори открито. Говори искрено и няма да се объркаш. Говори често за да може словото ти да бъде чуто. Говори с Любов, за да може всеки звук да бъде целебен. Говори за Мене във всяко твое изказване. Превърни живота си в дар. Помни винаги че ти си дар за всеки който влезе в твоя живот, и за всеки в чиито живот си ти. Бъди внимателен и не влизай в живота на другиго ако ти самия не можеш да бъдеш за него Дар. Ти винаги можеш да бъдеш дар, защото ти винаги си бил дар, но понякога не позволяваш на себе си да го осъзнаеш. Когато някой влезе в твоя живот, приеми дарът, който този човек е за теб. Бог не може да изпрати друг при теб освен Ангел.
Ниил Доналд Уолш.