Тимен Тимев: Акашовите записи са връзката на нашата субективна памет с обективната памет на Вселената (ВИДЕО)

14.05.2017 г. 4 588
Акашови записи
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Акашовите записи са връзката на нашата субективна памет с обективната памет на Вселената. Те са мост, чрез който да можем да възстановим връзката на нашето безсъзнателно със световното безсъзнателно.

Мозъка не толкова продуцира, колкото фокусира и събира това, което е разпръснато вътре в цялата Вселена, защото Вселената се състои преди всичко от енергетична мисъл, т.е. мозъка е един коректор на тези неща там. Той не е създател. Това, което днес се популяризира за мозъка има акцент към дигиталното като се цели симулация на хората и премахване на оригиналността.

Всяка точка от Вселената е както физически, така и трансцедентален център, затова информацията в мозъка идва отвсякъде. Например точката, в която си държа очилата е физическа, намира се във физическото пространство, но ако това пространство го пробиеш и продължиш в по-дълбоко измерение, стигаш до метафизическото пространство и до това, което стои зад него. Пространството и Времето са булото на Мая. Булото на Мая е това, което е върху нещата, то играе ролята на преграда и ние не може да стигнем до мисълта, до течението на собствената мисъл защото пред нея е течението на това време.Пространството и Времето са преградата, която остава между нашата мисъл и между нашата енергия, затова пространствено-времевия свят се излъчва – когато вълната на енергия се отдалечи от вълната на информация, се излъчва пространството.

Докато нашите мисли се движат във времето – това не е истинската мисъл, ние се движим вътре в перцепторната клетка. Още древните са знаели, че трябва да се премахне, да се прескочи пространството и времето, за да се стигне до самото течение на мисълта. Единствено тогава ние може да вземем пространството и времето като събития и да ги поставим в течението на мисълта. Ето, затова най-високо се движи темпоралната вълна, тя се движи като събитие, а вътре в нея се движи енергетичната вълна. Ние живеем на третото ниво защото сме енергетични същества, които трябва да преодолеят енергетичната преграда, да излезем на темпоралната вълна, а тя самата вече се движи във вълната на мисълта. Нещата са двойно забулени, но основното движение е в това как от крайни да станем безкрайни и от смъртни – безсмъртни. Докато ние не умеем да прескочим преградата на времето, вторичното субективно време, ние не може да стигнем до собствената мисъл. Нашите мисли, движейки се във времето са неистински.
Формулата е следната:

Докато нещата се движат във времето и пространството, ние се намираме във физиката, а докато се намираме във физиката, ние сме абсолютно слепи. Трябва да излезем от физическото време – да превърнем времето в събитие, което се движи в течението на мисълта и тогава ще излезем в метафизическата и трансцеденталната реалност. Още Платон, Шанкара, Рудолф Щайнер са разбирали тези неща.
 

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3