Странно пред-апокалиптично послание разпространиха учени от НАСА

31.05.2016 г. 2 686
-
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Проучване на НАСА заключава кога ще дойде краят на днешната цивилизация. Новините не са добри и това, което излиза от американската космическа агенция като анализ, навярно е свързано с друга информация или идеи, които ще се наложат през идните близки години. Според резултатите на учените, на днешната цивилизация и остават само няколко десетилетия, преди всичко познато да се срине. (Навярно в последния момент ще предложат "готова и наложителна алтернатива"?)

Според доклада, написан от математици и учени в областта на естествените и социалните науки, модерната цивилизация е категорично обречена. Няма една определена социална група, която бихме могли да обвиним, а цялата основна структура и природа на нашето общество.

Докладът анализира пет рискови фактора за социален упадък - население, климат, вода, селско стопанство и енергия. Когато тези фактори се доближат до двата най-важни критерия, тогава ще настъпи внезапният провал на сложни обществени структури. Проучването сочи, че всички обществени сривове през последните 5000 години са включвали тези два критерия: "разтягането на ресурси поради напрежението, поставено върху екологично-абсорбционния капацитет" и "икономическото разслоение на обществото в Елитът [богати] и Масите (или "Обикновените-бедни")”.

Това “Елитарно” население ограничава потока от ресурси към “Масите”, като натрупва излишък за себе си, който е достатъчно голям да напрегне природните ресурси. В крайна сметка тази ситуация неизбежно ще доведе до разрушаване на обществото.

Докладът на учените навежда на мисълта, че силата на елита ще доведе обикновените хора до колапс много по-рано, което ще позволи на “привилегированите” да продължат бизнеса си както обикновено, въпреки неизбежната катастрофа.

Противниците на тази теория веднага биха извикали “Науката ще ни спаси!” Но според учените от НАСА, технологиите само могат да ни навредят повече, тъй като ще консумират още повече ресурси. Докладът гласи, че най-добрият възможен сценарий включва признаване на задаващата се катастрофа от елита и по-справедливо преструктуриране на обществото. Дали това може да се случи?

Ето и какви са кратките препоръки на учените от НАСА:
Икономическият растеж е най-големият разрушител на екологията. Хората, които си мислят, че може да има развиваща се икономика и здравословна околна среда, грешат. Ако не намалим числата, природата ще го направи вместо нас... Понеже екосистемите са толкова издръжливи, те не изискват незабавно наказание за глупците.

Двете ключови решения са  - намаляване на икономическото неравенство, така че да се гарантира по-справедливо разпределение на ресурсите. То от своя страна ще разчита на по-малко интензивни възобновяеми ресурси и намаляване на прираста на населението.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3