Най-високото древно светилище - Портал между световете, се намира в Рила планина

04.09.2016 г. 7 848
Рила планина | © снимка: Портал12
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Най-високото древно светилище в Европа се намира близо до връх Калин в Рила планина, но все още остава неоценено от научна и историческа гледна точка. И на фона на дългогодишните кампании за подмяна и потискане на българското самосъзнание, сме длъжни да знаем, че живеем на място, пропито с много древна история и силни енергии.

Днес почти никой не знае за това светилище. От една страна това е добре, за да не тръгнат масови групи с туристи да замърсяват планината, докато стигнат до там. Но все пак ние трябвам да знаем фактите и да оценяваме наследството на древните цивилизации, които неслучайно са избрали територията на днешна България.

скално светилище - Рила - връх Калин

Скалното светилище близо до връх Голям Калин е използвано за астрономически наблюдения и ритуали и по първоначални данни се датира към 1000-1500 г. преди Христа. Светилището е оформено на три нива. Долна площадка, в централната част на която е разположена своеобразна каменна пирамида, завършваща във височина с монументален скален блок, на повърхността на който има издълбан жлеб в посока изток-запад, пресечен под прав ъгъл в източната му половина от две листовидни вдлъбнатини, оформени в посока север-юг, даващи възможност за наблюдения върху зенита на слънцето в определени дни от годината. Горната площадка е с почти правилна кръгла форма с монументален скален блок в средата и три скални могили в североизточна, югоизточна и южна посока, маркиращи посоките на изгрева на слънцето в периода на слънчевите равноденствия и лятното слънцестоене, с което може да се направи своеобразен паралел с други светилища от региона на Кърджали, Ямбол и Бургас.

Съществена част от светилището е и каменен портал, отделяща района на долната и горната култова площадка, явяваща се и границата между „двата свята". Твърде вероятно и самият връх Голям Калин да е част от цялостният култов комплекс, от където са правени допълнителни астрономически наблюдения и са осъществявани древните обредни дейности.Най-високо разположените и популярни скални светилища в България са Белинташ, Кози грамади, Перперикон и др., като всички са на височина до 1000-1200 метра. Древното светилище в Рила обаче е на респектиращите 2400- 2700 м., което е повод за нови анализи и изследвания на цивилизациите преди нас.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3