Най-същественото качество за запазване на равновесието в Космическите везни е будността

11.08.2017 г. 1 363
равновесие и будност - духовно развитие
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Представяме ви акценти от книгата на Брат Михаил - Омраам, за Космическите везни и пътят на духовното развитие. Двата полюса изискват поддържането на баланс между тях. Какво обаче означава „баланс“? И дали упоритото търсене на заветния съвършен баланс дава решение на всички въпроси – или в това също трябва да има балансирана мярка, а не вманиачаване?

 „Малцина са способни да открият тайните взаимовръзки, съществуващи между всички елементи на Творението, и да видят, че тези елементи, наглед отделни един от друг, образуват всъщност едно Цяло. Единствено виждането на Цялото разкрива хармонията на Принципите – които, на пръв поглед, изглежда, че се противопоставят един на друг (мъжкото и женското, активното и пасивното, положителното и отрицателното, светлината и тъмнината, топлината и студът, доброто и злото) – както и хармонията на явленията, произтичащи от тях. За онзи, който вижда ясно това, има „равновесие на везните“, т.е. баланс. Самият той е вътре в баланса, не излиза от равновесието.

Равновесието обаче не означава край на люлеенето, не значи неподвижност. Отсъствието на люлеене води до застой. Съвършеното равновесие би означавало възвръщане към първоначалната недиференцираност отпреди Сътворението.

Когато Бог Се е поляризирал, за да започне да създава, Везните са били задвижени и започнали да се люлеят. Докато Сътворението не бъде завършено, Везните ще продължават да се люлеят. Абсолютното Равновесие е синоним на Съвършенството, а какво може да има отвъд Съвършенството? Нищо – всичко спира. Люлеенето на Везните е израз на това, че Сътворението е вечен процес: то се стреми към Абсолютното Равновесие и следователно – към неподвижността, без никога да ги постига. Деня, в който ги постигне, ще се завърне отново в Лоното на Вечния.

Развитието предполага постоянно колебание, постоянно люлеене на двете блюда на Везните. Ето още един урок на числото 2. Ако движението спре, това означава смърт, защото съвършеното равновесие спира обмена. Ала животът е изтъкан от процеси на обмен. Тези процеси на обмен са като нишки, втъкани между съществата, а също и между съществата и нещата. И все пак, това движение трябва да бъде съразмерно, защото, ако едно от блюдата на Везните се издигне твърде нагоре, другото слиза прекалено надолу – и ето го падението: в този случай отново люлеенето спира, животът – също.

Онова, което наричаме „равновесие“, в действителност е известно неравновесие. Това неравновесие обаче трябва да остава ограничено и краткотрайно: равновесието е прекъснато за момент, за да бъде незабавно възстановено. От това прекъсване отново избликват сили, които трябва бързо да бъдат впрегнати отново чрез едно противоположно движение, за да бъдат овладени. Следователно именно това люлеене на Везните поражда живота – и може да се каже, че животът е постоянно нарушаване на равновесието, което непрестанно се възстановява.
Самият процес на вървенето илюстрира идеално това явление. Ние вървим, крачейки напред последователно ту с единия крак, ту с другия. В момента, в който направим крачка напред с единия крак, тялото ни е в леко неравновесие, което възстановяваме, придвижвайки напред другия си крак.“

Най-същественото качество за запазване на равновесието е будността. Вижте акробатите: каква бдителност, каква концентрация! Секунда невнимание – и ето го падането. Същото е и в живота: колко грешки и падания се случват, защото хората не са усетили, че везните се наклоняват опасно към едната страна!

За да не губите равновесие, трябва да се концентрирате върху Високия Идеал и да го държите пред своя вътрешен взор. Тогава всичко, което правите, остава в линията на този Висок Идеал, който ви крепи здраво и не ви оставя да паднете.

Инцидентите в живота вече нямат толкова голяма власт върху вас, защото вие пазите равновесие, знаете как да реагирате, знаете в кой момент и по какъв начин да проявявате качествата на Мъжкия и на Женския Принцип.“

съставител: Калина Стойчева

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3