Лекция за окултизма и невидимия свят ще се проведе в София на 29-и Април

18.04.2017 г. 1 421
„Градината на земните удоволствия“ е триптих от брабантския художник Йеронимус Бош. Завършен през 1504 г., това остава най-известната му творба. Триптихът изобразява сътворението на Света и проникващия сред хората грях.
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Лекция за окултизма и невидимия свят ще се проведе в София на 29-и Април, с организатор издателство "Мария Арабаджиева" и неговият Клуб на книгата Абагар и лектор Мария Арабаджиева

Какво е окултизъм? Окултизмът не е синоним на думата мистицизъм, предметът на който се състои в изучаването на въпроси с теологичен характер, тъй като окултизмът представлява

първо - философска система, стремяща се да синтезира знания, придобити от отделните науки, с цел установяване на закони, управляващи всички явления, изключвайки случайността.

Второ това е група от науки, изучаващи невидимия свят и неговите прояви във видимия свят, за което се прилага особен метод - аналогия. Противоположно на материализма, допускащ едно начало – Материята - и отричащ божествения принцип, лежащ в основата на теологичните разбирания, окултизмът признава три начала, присъединявайки към първите две, като свързващо звено, духовното начало, или оживяващия принцип - астралния свят, изучаването на който е една от главните задачи.

Мария Арабаджиева - лекция за окултизма, София, 29-и Април 2017

Това разделение на триади представлява основен метод на окултизма и като "учение за триединството" се прилага в изучаването на Бога, Човека и Вселената, при това се подразбира, че божественият свят - подобно на идейния свят на човека - создава концепция, план, принцип, а астралният свят, като ръка на скулптор, придава на материята, на физическия свят форма, въплъщавайки по този начин формиращто начало на Вселената.

На човешкото познане подлежат три области:
- Божествения свят, поддаващ се на изследване сам с помощта на принципа на съответствието (аналогията);
- Духовният или астрален свят, достъпен за наблюдение при особени условия;
- Физичния свят, достъпен за човешкото възприятие.

По отношению на човека, това разделение се формулира така: двете противоположни начала - безсмъртния дух и смъртното тяло са съединени с оживяващо начало - душа (астрално тяло).

Историята свидетелства, че най-великите мислители от Древността, известни на Запада, са се насочвали за завършване на своето образование в школите на Египетските мистерии. Знанието, преподавано чрез тези Мистерии, е известно под различни имена: Тайна наука, Херметизъм, Магия, Окултизъм, Езотеризъм и др. Навсякъде тъждествен в своите начала, това съкровище от наставления съставлява основата на предаваната наука на Магове, което ние наричаме изобщо Окултизъм. Тази наука включва теория и практика на взаимодействието с феномени, едва незначителна час от които е представена днес като област на магнетизма, хипнотизма и спиритизма. Опитите, свързани с изучаването на Психургията, съставляват само не голяма част от Окултната наука, която се подразделя на Алхимия, Астрология и Магия. Психургията и Теургията влизат в Магията. Изучаването на Окултизма, между другото, позволява отново да се погледне в миналото и дава възмоност на историка да оцени Древността от все още малко известна страна. Освен това, Окултизмът предоставя на съвременния изследовател синтетична система за относително все още малко известни сили на Природата и Човека, подлежащи на проверка посредством наблюдения. Употребата на аналогията, характерния метод на Окултизма, и нейното прилагане към съвременните науки или към нашите представи за изкуството и социологията, позволява да се осветлят по съвършено нов начин задачите, видимо най-трудни за решаване. Окультизмът, обаче, не претендира за решаването на всички въпроси, към които се насочва. Той е оръдие на труда, начин на изучаване и само нелепото тщеславие може да внуши на неговия последовател мнението, че притежава познанието за съвършената Истина в която и да е област на живота.

Окултизмът е философска система, разрешаваща въпроси, най-често заставащи пред ума ни. Явяват ли се неговите решения единствено верни, ще докаже опитът и наблюдението.
Изучаването на Окултизма като наука ясно показва основната разлика между древната и съвременна наука.

Древната наука се занимава с видимото, единствено с цел да открие невидимото.
Съвременната наука изучава феномените, без да е загрижена за отвлечената страна.
Древната наука е тайна, вътрешна, езотерична;
а съвременната - видима, външна, екзотерична.
Да прибавим към това и мракът, с който древните обвиват своите научни символи, и тогава ще можем да постигнем точното определение за Древната наука:

Съкровена наука - Scientia occulta;
Наука за съкровеното - Scientia оccultati;
Наука, скриваща откритията - Scientia occultans.
Това е тройното определение за Окултната наука.

Местата за събитието са ограничени. Ако желаете да присъствате, моля запишете се на тел:  0895 713 112 и 0 713 222


Космическата роза на Хейнрих Кунрат (1560-1605), един от херметичните философи и алхимисти:


Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3