Каква е връзката между Тангра, Амон Ра, Мадара, Исара ? (ВИДЕО)

29.01.2017 г. 4 832
Спас Мавров
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Представяме ви част от лекцията на Спас Мавров по повод издаването на Речник а сакралните думи в тангризма. 

"Кога учените могат да говорят за централна звезда, която организира нашата Вселена? От два века насам могат да се досещат за това, да не говорим за църковниците, които изобщо не знаят за какво става въпрос, но българският народ е имал това знание. Става въпрос за колосално знание за строежа на нашата Вселена, което е регистрирано в понятието Танг-Ра, което значи на горното небе, на централната звезда на нашата вселена.

Всички звезди на земята се смятат за синове на Тангра, т.е. за универсално възпроизводство на самата централна звезда и се наричат Амон-Ра. Така още Египет, който го е възприел още от траките това знание, слънцето се нарича Амон Ра. Така обаче центъра на планетата, където е възможно да започне биологично развитие, се нарича Мада-Ра. Да, но човека, който може в една епоха да достигне божественото ниво, т.е. високото духовно ниво на син на Бога, се нарича Иса-Ра, а това е арабското име, а това е първото име на Исус Христос.

Каква е тази връзка: Тангра, Амон Ра, Марада, Исара, какво е това знание? Нека да се освободим от религиозните предразсъдъци и онези вътрешни емоционални пристрастия, които имаме. Това означава, че българина по време на тангризма е можел да раздели на 4 нива структурата на универсума, структурата на нашата вселена и разглеждайки онова, което ние гледаме само вечер, когато се разхождаме с някой под ръчичка и да се радваме на звездите, той, уникалният наш колобър, този който се занимава със звездите, този който се занимава с астрономията, е знаел, че това е само една интерпретация на главната звезда на нашава вселена – Алцеона. Всяка звезда е една интерпретация. Всяка планета е една интерпретация и на всяка планета има център, където човечеството започва да интерпретира този колосален проблем: структура на Вселената и развитие от Универсум до Уникум, какъвто е човекът.

В тангризма и в този речник аз съм се опитал да дам специфичното на онези думи, 400 почти (390 са, но другите няма да ги разкриваме за сега), 390 от тези сакрални думи на колобрите, които те са използвали, за да вършат работа. Там има едно изречение, който вземе Речника ще го прочете, в което аз казвам нещо, на което на вас сега за последно ще ви обърна внимание. Изречението е следното: Тези понятия са инструмент на вашето съзнание.

Tангризмът и християнството са единствените учения (християнството и като религия) на земята, които работят със съзнанието на човек. Това е колосалното на тангризма и на християнството. Затова те са свързани, защото принципа на тяхната философия е един и същ. Принципа е да се работи със съзнанието на човек и всички тези 390 думи, ако вие ги четете, ако вие вниквате в тях, ако четете при пълна тишина, никакви звуци да няма край вас, бавно и полека работят във вашето съзнание. Така, както в една приказка – постъпките, името и препятствията на един герой, работят със съзнанието на детето. Така тези 400 думи, 390 в случая, са думи, които вие може да превърнете в инструмент за развитие на собственото си съзнание.

От всички духовни учения на земята, до които аз съм стигнал, а съм се ровил доста, само тангризма и християнството притежават уникална система от думи и да го наречем ритуализация, но там ритуали няма освен посрещане на Слънцето, притежават възможността да накарат човека да работи за и със своето съзнание зад същото съзнание, т.е. чрез съзнанието, което имаме да работим чрез тези инструменти или понятия, за да развиваме това съзнание. Това е нещо колосално! Да притежаваш тези знания за Вселената, да притежаваш тези знания за уникалното устройство на Вселената и в същото време на оня малък Уникум, наречен човек, който се блъска в битието си всеки ден, да познаваш и можеш да насочваш принципа на неговото умствено развитие. Защото християнство и тангризъм значи самосъзнание! Това е целта на Речника.

ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ВИДЕО ЛЕКЦИЯ:
 

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3