Иновативни училища ще признава МОН от следващата година

31.05.2016 г. 968
иновативни училища
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Министерството на образованието и науката (МОН) ще признава "иновативни" училища от следващата година. За статута на „иновативни” и „национални” ще могат да кандидатстват всички съществуващи специализирани, специални, частни и духовни школа.

Обозначението „национални” ще може да бъде добавяно в наименованието на училището, а „иновативните” ще трябва да разработят проект, с който да кандидатстват за финансиране.

Министерство на образованието очаква статутът „иновативни” да разчупи системата. Очаква се да се даде път на иновативните форми на обучение, свързани с въвеждане на нови методи, технологии и дори обучения, свързани с определени феномени, каквито съществуват във Финландия. От иновативния проект могат да бъдат обхванати деца от една паралелка, например.

Силвия Тодорова: Монтесори ученето дава свобода за развитие на интелигентността у децата

Според заместник-министъра на образованието Деян Стаматов една паралелка може да даде „тона за песен” на цялото училище.

За да сработят, иновациите ще бъдат оценявани всяка година от комисия, сформирана към министъра на образованието и науката. Тя ще се състои от хора, пряко свързани с иновациите. Така например и в сега предвидените изисквания в образователния план с иновации, учениците могат да учат по-дълго и да имат до 38 учебни седмици, а до 30% от учебното съдържание ще може да бъде преструктурирано.

Кандидатстването с проекти ще става до 31-ви януари, а одобрените от комисията по иновациите към просветния министър проекти, ще бъдат оценени до 31-ви март. Стаматов обяви, че се очаква именно от тези училища със статут на национални и тези, в които има проект за иновации, да дадат път на новите идеи и да са важните двигатели за образователната ни система.

Обучение по метода Монтесори въвежда община Пловдив (ВИДЕО)

„От 1-ви август се получава промяна в наименованието на всяко едно от училищата, но това не води до съкращаване, не води до спиране на трудовите договори, а в трудовите договори се замества сегашното наименование с новото наименование. В момента има изключително много въпроси от страната – дали смяната на името ще доведе до прекратяване на трудови договори. Не това не води до прекратяване, а само до промяна на имената”, обясни в тази връзка заместник-министър Стаматов.

Обмисля се и вариант за финансирането на иновативните проекти посредством обособяването на национална програма. Министерство на образованието дава възможност и на детските градини в страната, подобно на училищата, да получат статут на „защитени” и „средищни”.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3