Елеазар Хараш: Запалете Любовта в себе си, както го направиха Богомилите (ВИДЕО)

18.03.2017 г. 3 883
Елеазар Хараш  © 2017 Портал12
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Здравейте г-н Хараш, днешната тема е за богомилите и Богомилското учение. Това е тема и учение, които в днешни времена вълнуват много хора. Както за Христос, така и за Богомилството ли хората не бяха подготвени, та то изгоря в Любовта към Истината, и изгоря по начин, по който лъчите му и до днес докосват хиляди сърца…?
Хората отдавна не са готови, нито за Христос, нито за Голгота, нито за Кладите, защото Голгота е другото име на Бога...Тайна на Бога. Как е създадена Голгота? По много скрит закон, окултен - закон на Божията милост. На Голгота изчезва всичко преходно, всичко земно, всичко сътворено и там човек се ражда в Духа и там, на кладата и на Голгота, могат да бъдат само Избрани. Нищо друго не може да припари - чуждо, човешко, земно, полу-духовно, полу-религиозно...Не са готови хората, защото те ако бяха готови, нямаше да разпънат богомилите, които самият Бог ги изпраща - Духовно човечество, което да оправи Света...и всъщност отново разпънаха Христос и Бога! За пореден път! Което означава още по-голям застой, още по-голямо затъване...Това, което сме говорили - любете враговете си, защото врагът е даден да го преодолееш, а не да го унищожиш. Окултния закон гласи: Ако ти унищожиш врагът си, твоите заблуждения се увеличават. И освен това, ти ако не любим враговете си, заповед от Бога, то ти нямаш никаква морална сила, нямаш прави вече да говориш за Бога.

Именно заради неприемането на Богомилството ли българите паднаха под 500 годишно турско робство? И доколко този катарзис е бил предначертан? Турското робство изкупи ли кармата на българите за богомилите?
Първо Учителя казва кратко и ясно: “Изгонването на богомилите докара турското робство”. И всеки, който изпъди....ако ти имаш едно божествено дете, и ако го изпъдиш от къщата си, от това по-голям грях не можеш да направиш, ти няма как да го измислиш. Защото това е вече посегателство...Бог ти изпраща нещо чисто…, преди години един свещенник ми вика: “Бог е любов”. Казвам “Не ми говори общи приказки, защото всеки знае, че Бог е любов. И дърветата и мравките и листата знаят, че Бог е Любов, обаче след време Бог ще дойде и ще те пита “Ти Любов ли си?”. То се знае, че Бог е Любов. И тогава ще отговаряш, обаче ако не си Любов, ще си плащаш, че си изричал напразно...

Доколко е било предначертано да се случи така...в ръцете на българския народ като на общ колективен дух ли е било да приеме или да отхвърли богомилството и в тази връзка сякаш има фатализъм в това да се премине през робството?
Българинът има някакво религиозно чувство, има нещо хубаво в него, но той не е духовен. А когато не е духовен, той няма как да приеме дълбокото. Има и голяма част, които са го приели...Неподготвените не могат да приемат, подготвените подхождат по друг начин. Други пък са в процес...Така че, това се решава от степените на съзнание - кой на какво съзнание е. Скоро ти казах нещо за исляма и някои казаха “Той въздига исляма”. Една красива мисъл ти казах и те...виж как действа ума! Бог записва всичко! Аз знам кой стои зад гърба ми и всичко това...Аз ще ти кажа още една хубава мисъл от исляма и виж каква красота! И те пак може да “видят нещо”, да са живи и здрави!...Какво казва исляма? : “Аллах ти е дал очи, никога да не го изпускаш от поглед.” Виж каква красота! Той няма да ви мъдростта в това…, а когато ти подхождаш критично, предварително, то ти си вече в друга система…системата на Света. Даже понякога някоя малка постъпка може да те обрече и да има последствия. Обаче пък ние няма да ги осъждаме, но ние тук трябва да казваме Разликите...Различията. Защото аз съм ти казвал: Бог е навсякъде. И какво като е на ниско ниво в църква и политика, някъде пък какво като е на високо ниво?...Важното е, че Той е навсякъде. Ние ако приемем, че всички клони са от едно дърво, и че всички реки отиват в морето, ние ще разберем как действа Той и няма да бъдем критични, но ще знаем разликите. Ще различаваме.

В началото на разговора, споделете с нас, доколко е вярно, че движенията на розенкройцерите, илюминатите, квакерите, дори масоните, са произлезли на база фундаментите и познанието в Богомилското учение?
Всички учения си взаимстват и взимат по нещо, те така се взаимно обогатяват, когато подхождаш правилно. И аз изнасям толкова години, плюс минус 80 учения и други се прибавят. Всичко е велико единство. Въпросът е да знаеш, че Бог е абсолютен наблюдател по всяко време за всяко нещо!...Сега ще ти кажа един бисер. Тези, които не са осъзнати няма да ме разберат, но ….”Един казва на един: Ти видя ли слонът, който се е скрил зад конеца? И оня му казал “Ами не го видях.” Ами...Как ще го видиш, като се е скрил?”...

В църквите мислят, че са се скрили от Бога и, че той не вижда техния път. Защото те имат религиозна вяра, но нямат духовна вяра. И питам те: “Бог записва всяка прашинка къде пътува! Къде ще се скриеш от този Поглед?” Няма прашинка, която дали лети произволно. То може да изглежда, че е така, само че Кой е ръговодителя? Кой е Водача? Наблюдател на всяко нещо! И тук всяка моя дума, всяко моя мисъл, и тези, които мислят за лекциите, как ги приемат... всичко се записва! Няма нужда от камери и от устройства, защото има Духове на високо ниво!

Продължавайки с въвеждащите въпроси за богомилството, то наистина ли е тръгнало от нашите земи, от земите на България? И освен до Франция и Италия, където има исторически артефакти, вярно ли е, че наследници на богомилите са достигнали и до Америка, след нейното откриване?
Не само до тези държави. Всичко истинско прониква...може да стигне и до пустинята. Бог си има пътеки за всичко. Защото Бог е всеобхватен. То тръгва първо от един висок духовен свят, който слиза тук, организира съществата, слиза в Преслав, в подземията на Преслав...в манастира Света Параскева….Седем човека поставят началото. Двамата са страшни Учители - сирийски, скрити! Разбира се и Боян, Поп Богомил. Боян И Поп Богомил са високи йерархии! Говорим за архангели! Не говорим за ангели.

Нека в самото начало да направите едно уточнение, което и аз самият съм се питал. Основателите на богомилството - висши духовни същества, не са хора, а от висши духовни йерархии, или са човеци, които са получили посвещение тук на Земята?
Те имат стари посвещения, защото самите богомили са духовен народ, духовно човечество - чисто духовно човечество! Не божествено, следващия път ще говорим за древните цивилизации...Ще говорим за пра-народа. Там говорим за високо божие ниво. Не духовно. Даже не говорим за свещенно. Ще говорим за нещо много древно преди тази цивилизация, за Абсолюта...преди да стане Бог.

Богомилската вяра не е религиозна или земна - тя е чисто духовна! Нека ти обясня разликата. Религиозната вяра или земната, или полу-духовната, не може да заслужи да отиде на Кладата и да се слее с Бога. Там отиват само избраните!

Всички, които посегнаха на богомилите, разкриха застоя си, а застоя винаги води до жестокост. Както ти казах - тези, които не обичат враговете си, те увеличават своите заблуждения. Имал съм разговори с политици...аз им обяснявам.., единия искаше да избиват комунистите. Викам: В момента, в който ги избиеш, те ще се умножат. Защото това е погрешен подход!...Ти след време ще се прераждаш и ще изкупуваш…

В този контекст, във Франция, Италия..там, където са избивани богомилите и катарите, по същия начин, както заради това България е сполетяна от 500 години турското робство - страдание и жертви, ще има ли подобно наказание за тези западн(ал)и държави?
Първо, всяка Истина, която дойде в този свят - веднага е ерес, защото аз ти казах преди време,..това е Света на неистината. И всичко Яви ли се, става заплаха. Един йога дойде преди време тук във Варна, и стана веднага заплаха, хората, журналисти, цъкат с езици, Шри Чинмой ли беше..в цяла Европа го посрещат, а тук хората…

500 години робство, не изкупиха греха! Много е бавен процеса.
А тези, които сега посегнат на Новото...особенно на Учителя, на Учението на Учителя (Петър Дънов / Беинса Дуно) , този път няма да има турско робство. То беше една прегръдка, една целувка, нещо много дребно! Този път...Бог е...Съвсем друг план е!...Няма да има такова милване, защото турското робство не свърши работа, Боре! Бог иска хората, ние..Бог иска израстване в Него! Бог иска неизменност!

Преди време ти бях казвал - турци на гроба на Учителя….на Поп Богомил, в едно село: “Това е велик учител!” Турци казват за Поп Богомил! Те са го оценили! Разбираш ли за какво говорим?...


Богомилството е божия Истина, божия Милост. Но тази Истина се срещна със старото мислене - огромния застой, и той Я отрече. Как няма да я отрече? Това е умение на застоя.

Църквите се опитаха да загасят Богомилството, но това е божията Искра! Разбираш ли за какво говорим..? Но Искрата се разгоря, стана Пожар…, защото кой ще спре Бога в края на краищата…

В Босна често са наричали богомилите - ясните хора. Да ти кажа нещо и за Свети Бернард, един прекрасен светец, който много го харесвам. Изпращат го да обори богомилите, като авторитет на църквата.  Отива и казва “Гледайте - това са Истински хора!” “Това е !”, казва “Истински християни, истински хора!”. И пак не го чуха!...

На кладите богомилите показаха страшна Вяра! На дълбоко ниво! Отново неразбрана!...И сега..тези народи искат да преуспяват! Че ти като не разбереш ясните неща, какво ще разбереш тогава и аз ще отговоря...Ще разбереш мътните неща, само че там няма Разбиране.

Поп Богомил казва: “Църквата е умряла в религията. Аз живях в тази църковна пустиня и видях как бедни да дават.  И не видях в църквата път, а само умирание.”...Има монаси, и чудни души, и свещеници, едвам едвам се пробуждат, познавам такива, има и нещо хубаво в тях, но прекалено бавен и дълъг е там пътя.

Богомилството искаше да създаде духовност, мястото от където започва Разцвета! Не религия! Не ритуали! Не свещи! ...Някои казват: Библията е боговдъхновена. Няма такова нещо! Ти трябва да си боговдъхновен! Библията я остави на почивка. Ти ако си боговдъхновен и Бог те води, ами ти си Книгата, ти си живата Книга! Хората си останаха земни. т.е. нисшата България не прие Духовността! Религията е умствено отношение към Бога, което означава - лицемерно. Но духовността, това е искренно отношение към Бога. С тази велика Богомилска духовност, самият Бог иска да покаже пътят към Себе си. Не кой да е! Самият Бог иска да покаже Пътят към Себе си!

На Кладата няма никакви цитати. Тук има една Велика Любов. И това е било идея на самия чуден Бог. Той там вижда разцвета на Духа. Ти там, вече ставаш Дух. Преодоляваш сътворението и влизаш във великата Мистерия на Бога.

Нека ти кажа Тайната молитва...няма тука Отче наш..Отче ваш….Христос е казал съвсем други неща...след време ще ти кажа премълчани неща от Христос, които са съкрушителни. Той въобще не говори там за Бога, в тайните си книги. Той говори за Пра-Отеца - Абсолютът!

Формулата  (с обясненията вижте в самото видео):

“О, велика Мистерия, която огряваш всички Светове,
Да бъде твоята Сияйност,
Да дойде твоята Безкрайност върху нас,
Както вътре, така и отвън…
Дай ни Хляба свръхестествен
и не ни въвеждай в сътворение,
Защото в тебе е Царството на Свободата и Покоя,
Защото няма Слава подобна на Твоята Слава”Богомилството е чистата Душа на българския народ. Духовност - значи от душа нагоре да вървиш. Дълбоките неща в живота са чисто духовни, и това е на най-ниското ниво. После има чисто свещенни. После има….

Богомилите са проникнали в своята духовност, а тези които са станали съвършенни имат право да проникват в своята Божественост. Духовността е чиста реализация в Любовта. Духовността освобождава човек от религията и умствеността. Ако в тебе има още ум, неовладян ум - ти си още в религията.  Духовност означава отдалечаване от себе си и приближаване към Бога.

Кладата е мястото, където Любовта одухотворява смъртта. Това е тясно място на Бога - неговата скрита милост. Там се съединяваш с Бога завиниги! После вече може да не се прераждаш. Ако трябва да допълня, един такъв Дух, който се е извисил, той може да слезе даже само за една душа, ако обича една душа съкровенно, защото душата е по-скъпа от целия Свят.  Тука няма коментар!

Кладата е мястото, където Любовта одухотворява смъртта и я превръща в Тайна на истинския живот. Сега хората търсят истинска любов без Бога или ей така, по свой начин, но това няма как да стане, защото Бог е истинската Любов.

Кладата е велико духовно освобождение от съдбата на света...от всички тези погрешни посявания. Кладата е завръщане в Бога. Тук егото е тотално изгорено! Злото е тотално изгорено! Сътворение - тотално изгорено! Огромна чест! Страшна привилегия само за избрани и неизменни! Тук няма религиозни хора!

Бог е постоянен процес на пресътворяване на хората. Били са горени много жени, деца и старци, освен богомилите. Обаче те са били подготвяни, защото вървят по пътя към Бога, не на Змията. Това е друго съзнание, друга степен.

Кладата отделяше житото от плявата. И сега има такова отделяне. Кладата е велико пресътворяване. Тези, които нямат Реалност, Кладата не ги иска. Самият Бог запали кладите (зад инквизицията отзад), Скритият Бог...за своите Избрани.

Църквата направи анатема на чистите богомили и на духовния народ. Забележи какво падение, какво изпъждане на Бога и какво авто-проклятие! На кой посягат те? Тези, които ми критикуват лекциите, досещаш ли се на Кой ще посегнат и кой е зад мене, Който изнася тези лекции? Кого ще заплашат? Защо тайно ги обичам? Защото Бог иска. Защото любовта към враговете е преодоляване на Светове! Христос е обикнал враговете си…

Казахте, че и днес има отсяване на зърното от плявата?...
Да, то тече в момента…

Ако не чрез този тип клади, които са били по времето на богомилите, то по какъв начин тече в момента?
На вътрешно ниво има пресяване чрез големи изпитания насаме. И който е достоен, дори в една заключена стая, Бог може да му изпрати същества, които да му донесат тежки изпитания и агонии насаме ...и скок! А който не е готов, той няма нужда от изпитания или някакви малки страдания или пък някакви разговори....


Има ли днес богомили сред нас?

Защо Боян Мага и Поп Богомил не могат да се преродят, а само всепроникват?

Каква е връзката на Богомилското учение с Атлантида?

До какви тайни се е домогнал Елеазар Хараш в древните архиви в Малта?

Какво се крие зад споделеното от Елеазар Хараш, че два пъти е горял на кладата?

Богомислките тайни в Преслав...

Защо саможертвата е Божествена мистерия...

Алхимията на Боян Мага и символиката на превръщането му във Вълк...

И отговори на всички въпроси на зрителите на Портал12.

Изгледайте цялото ВИДЕО:

 

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3