Елеазар Хараш: Сфинксът и голямата пирамида слизат в Египет като ново начало (ВИДЕО)

07.04.2017 г. 824
Египет - сфинкс и голямата пирамида
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Египет показва, че нашият свят е много по-тайнствено място, отколкото изглежда. Египет символизира вечността, в Египет говори вечността. Ще ви говоря за другият Египет – скритият Египет. След като Потопът е погубил всичко, избраните се скрили на едно място, което се нарича Сур Меду – означава магическо място и след време това място станало място храм.

В началото на Новото време това място е Сфинксът, наречен още Пазителят. Това място отново както и в Атлантида било наречено първото време, т.е. "зеп тепи" на египетски. Зеп тепи или първият период е онова, което е започнало като начало още в самата древност в расата на бархешадите – боговете и което продължава да се пренася. Първото време е върховна тайна. Това е остатък от един велик свят, който е бил частично в Атлантида и в Египет, но най-вече преди тях. Но след като се е случила вселенската война този древен свят на боговете се е скрил и е съхранил своята тайна като е оставил само нещо от своите следи и в Атлантида, и в Египет като най-вече целта е била при създаването на най-древната слънчева раса, т.е. расата на боговете. Нещото, което е съществувало в дълбоката древност и нещото, което боговете са съхранили в жреците и те го дарявали само на избраните, които се завръщали в своя таен произход и отново ставали богове. Този първи период символизира тайната родина на човека. Тук е мястото на неизменните на Бога. Хората-богове само те имали право да се завръщат в абсолютната родина, т.нар. Безкраят. Тази древна родина била съставена от Господари на Светлината. Тези древни богоре-хора са родили много същества като себе си – хора богове и са ги направили велики строители на цивилизации.

Това са цивилизации, които никога не изчезват – идват и се скриват, никога няма разрушение там. Чисто духовни и чисто божествени цивилизации. Тези велики богове и същества не само са раждали богове и достойни хора, но те са слизали близо до тях и заедно са освещавали храмове. Те са създали Озирис, Тот, Изида, сфинкса, пирамидите. Те са обучавали жреците на своята култура. Те са обучавали жреците на тайните древни свещени езици. Древните не просто са строители, а богове-строители. Те са божествено мъдри и са ги наричали още предци. В някои храмове на Египет са ги наричали старейшини, но идеята е една и съща.

Мъдрите текстове на пирамидите са съставени от хелиополски жреци. За Хелиопол се знае, че е съществувал преди създаването на Земята. Въобще всичко първо съществува горе и после се пренася. Това е идея преди Земята и затова древния Тот казва: „Египет е образ на небесата“. Сфинксът и голямата пирамида слизат в Египет като ново начало на древния свят, т.е. древният свят се пренася. Това е възкресяване на един предишен свят на боговете. Боговете наистина са живели на тази свещена Земя и са ходили по тези свещени земи и тези свещени места са техни следи, напоени са от тяхната аура. Ще обясня – това са древни места, а не приятни места. Приятните места са създадени от ангели и напреднали същества, а тези места, за които говоря са нито приятни, нито даже свещени. Те са древни. Има голяма разлика между свещената любов и древната любов.  

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3