Докато си привързан към земното, за тебе благата вест няма да дойде (избрани мисли от Храма на Учителя)

29.05.2017 г. 2 210
психология
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
За да стигнеш до Храма, трябва да отстраниш много силни ветрове.
Енормор

Докато ти си привързан към земното, за тебе благата вест няма да дойде.
Аттар

Благата вест е лъч от Храма и когато тя те посети, промяната е за миг. Кой разрешава неразрешимото? — Любовта.
Енормор

Когато Бог обърне внимание на човека, той убива всичко в него, което не е Бог.
Ал Халладж

Смъртта се страхува от моята безпределност. Моята безпределност е моят Храм.
Учителят.

Тази книга я правих около 7 години. Тя ми костваше океан от енергия, но тази енергия беше една постоянна течаща благодарност към Учителя, който ми разкри други светове. Наистина други светове. Земята не е мой свят, нито небесата. Учителят е моят свят. Ако имах право, бих ви разкрил третото име на Учителя – ватанското име – но нямам право. Принципът е строг. 
Елеазар Хараш
 

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3